Regisztráció és bejelentkezés

A magyarországi húsipar helyzetének elemzése két iparági vállalat számviteli beszámolóinak tükrében

Dolgozatom célja, hogy két húsipari feldolgozással foglalkozó vállalat éves beszámolóinak, valamint az iparági trendeknek a tükrében képet kapjak a vállalatok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Magyarországot is élénken érintette a 2008-as gazdasági világválság, amelynek hatására a hazai fogyasztás, ezen belül a hústermékek fogyasztásának a visszaesése volt megfigyelhető. Kutató munkám során arra a kérdésre keresem a választ, hogy az elmúlt időszakban hogyan változott Magyarország húsipara, és hogy mik az iparágban napjainkban megfigyelhető jellemző trendek és folyamatok. Kérdésem továbbá, hogy tud-e a jelen gazdasági körülmények között a két vállalat versenyképesen és nyereségesen működni. A kérdések megválaszolása érdekében, az iparág ellátási lánca mentén, egészen a gabonanövények termelési mennyiségének, illetve az egy főre jutó húsfogyasztásnak az alakulására is visszatekintek. Ahhoz, hogy igazolást nyerjenek az iparági áttekintés során feltárt trendek és megállapítások, szükséges a két prominens piaci szereplő gazdálkodásának a vizsgálata nyilvánosan elérhető éves beszámolóik alapján.

A vállalatok kiválasztása során először felmérem, hogy a legnagyobb piaci szereplők hány főt foglalkoztatnak, mekkora volt az adózás előtti eredményük illetve, hogy mekkora éves nettó árbevételt realizáltak. Leszűkítve a kört a főként sertésfeldolgozással foglalkozó vállalatok vizsgálatát tűztem ki célul. Ez alapján a két vizsgált vállalat a Pick Szeged Zrt. és a Kometa 99 Zrt. Egyértelmű, hogy az előbb említett két vállalat uralja a hazai sertéshús feldolgozási piacot, ámde már az előzetes bemutatás során is kiderül, hogy ezek teljesen különböző tulajdonosi háttérrel, finanszírozási szerkezettel, eredményességgel és nem utolsó sorban likviditási helyzettel rendelkeznek. A dolgozat során többek között arra keresem a választ, hogy mi lehet az oka a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetben fellelhető jelentős eltéréseknek, miben hasonlít, vagy éppen miben különbözik a két vállalat egymástól. A választott téma nemzetgazdasági szinten is jelentős, hiszen a feltárt eredményekből és trendekből – közvetve – a többi vállalatra és az egész iparágra is vonhatunk le következtetéseket. Annak érdekében, hogy teljes képet kapjak a Kometa 99 Zrt.-t illetően, interjút készítek a vállalat vezérigazgatójával, Giacomo Pedranzini-vel.

szerző

  • Kispál Katalin
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett