Regisztráció és bejelentkezés

A készpénzszükséglet hatása a bankjegygyártásra – a Diósgyőri Papírgyár Zrt. komplex elemzése

Dolgozatom ihletője és egyben tárgya a piacgazdaságunk egyik nélkülözhetetlen pillére, a készpénz. A kutatásom egyrészt arra összpontosul, hogy megmagyarázzam, miért létezik készpénzszükséglet, illetve milyen tényezők befolyásolhatják annak nagyságát makrogazdasági szinten, kiemelve a magyarországi helyzetet. Másrészt célomként tűztem ki, hogy kapcsolatot keressek két olyan érdekes dolog között, mint a készpénzszükséglet alakulása és egy, a bankjegygyártás folyamatában meghatározó szerepet betöltő vállalat gazdasági teljesítőképessége. Első hallásra azt feltételeztem, hogy a kettő között értelemszerűen jelentős összefüggés található.

A kutatómunkám során arra a megállapításra jutok, hogy más hasonló fejlettségi szintű államokhoz képest Magyarországon nagyon magas a készpénzállomány. Mi több, folyamatosan növekszik a gazdasági fejlődés alapján indokoltnak tartott ütemet meghaladóan, amely – amellett, hogy az állam számára gazdaságtalan és káros – feltehetőleg fellendíti a bankjegygyártás iparágát. Az utóbbi kijelentésemet a Diósgyőri Papírgyár Zrt. komplex elemzésén keresztül vizsgálom, amely vállalat a forintbankjegyek alappapírjainak kizárólagos előállítója.

Az éves beszámolók elemzése azonban egyértelműen a várakozásaimmal ellentétes eredményt hoz. A DIPA Zrt. gazdasági mutatói a vizsgált időszakban számottevően visszaestek, mind az árbevételt, a nettó eredményt, a mérlegfőösszeg nagyságát vagy éppen a forgás időket tekintve.

A kutatásom végső következése tehát az, hogy a kezdeti feltételezésem, miszerint a makroszintű készpénzigény növekedése egy, a készpénzgyártásban részt vevő vállalat fellendüléséhez vezet, nem feltétlenül következik be. Ezt a jelenséget a bankjegycímletek struktúrájának és a gazdaságban betöltött szerepükből adódó eltérő selejtezési rátájuknak tulajdonítom.

szerző

  • Varga Dániel
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett