Regisztráció és bejelentkezés

Egy hazai műszaki webáruház éves beszámolóinak komplex számviteli elemzése

A dolgozatomban egy hazai műszaki webáruház, az Extreme Digital Zrt. komplex pénzügyi elemzését végzem el a 2008., 2009. és 2010. évi beszámoló adatai alapján, így elemzésem a 2008-2010-es időszakot öleli fel. Ez az időszak magába foglalja a gazdasági világválság éveit, amely ezen kiskereskedelmi tevékenységű vállalat működésén is éreztette hatását. Dolgozatomban a vállalat éves beszámolóira hagyatkozva és a kapcsolódó szakirodalmakra támaszkodva közismert mutatók számításának segítségével törekszem a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének külső, objektív bemutatására és a válság hatásainak feltárására. Kizárólag nyilvánosan hozzáférhető adatokkal és információkkal dolgoztam.

Dolgozatomban kitérek a választott vállalat történetének és tevékenységének bemutatására, illetve a számviteli elemzés módszertanának részletes áttekintésére; majd a vállalat példáján keresztül mutatom be ezeknek a módszereknek a gyakorlati alkalmazását. A vagyoni helyzet elemzése során feltárom a vagyonnagyságban és vagyonszerkezetben bekövetkezett változások ok-okozati összefüggéseit vertikális és horizontális mutatószámok segítségével. A pénzügyi helyzet elemzése során bemutatom és értékelem a vállalat pénzügyi pozíciójának, likviditási helyzetének és mozgáslehetőségeinek alakulását pénzügyi mutatószámok számításával, négyfokozatú likviditási mérleg összeállításával és a cash flow kimutatás vizsgálatával. Végül az eredmény alakulásának és eredetének elemzése mellett jövedelmezőségi, hatékonysági és megtérülési mutatók számításával jellemzem a társaság jövedelmi helyzetét.

Összességében igyekszem a leghitelesebb képet alkotni a cég tevékenységének, eredményességének és életképességének közelmúltbeli változásairól, és a kapott eredményekből megbízható következtetéseket levonni, hogy megítélhessük a vállalkozás jövőbeni kilátásait. Arra is keresem a választ, hogy a vállalat hogyan vészelte át a válság éveit, hogyan alkalmazkodott az új körülményekhez és maradt versenyképes a műszaki cikkek forgalmazásának piacán.

szerző

  • Seprényi Zita
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett