Regisztráció és bejelentkezés

Az adidas Budapest Kft. éves beszámolóinak számviteli elemzése

A dolgozatban az adidas Budapest Kft. éves beszámolóinak számviteli elemzését végzem el a vállalat 2008-as, 2009-es, 2010-es és 2011-es üzleti éveinek beszámolóira támaszkodva. A kutatás során arra a kérdésre keresem a választ, hogy a vizsgált évek alatt a vállalkozás milyen eredménnyel folytatta kereskedelmi tevékenységét, hogy milyen érdemi változások következtek be a kft életében, amelyek a működést befolyásolták. A dolgozatom célja tehát, hogy a vállalat gazdasági folyamatainak vizsgálata során bemutassam annak vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének változásait a megadott időszakban és hogy feltárjam a gazdálkodásra ható külső tényezőket és összefüggéseket, majd ezekből következtetéseket vonjak le a az adidas Budapest Kft. gazdasági tevékenységének eredményességéről.

Első lépésben a számviteli beszámoló elemzés elméleti hátterét ismertetem, illetve azt a módszertant, amivel a az adidas Budapest Kft. vizsgálatát hajtom végre. Kutatásomat deduktív módszerrel végezem, tehát a nagyobb , tágabb részek felől haladok a részelemek felé. A vagyoni elemzés során a vállalkozás mérlegben megjelenített eszköteinek és forrásainak változásait mutatom be. Ez kétféle módszerrel végezhető, egyrészt az abszolút eltérések módszerével, illetve a relatív eltérések módszerével. A mérleg elemzésének másik módszertani felosztása megkülönbözteti egymástól a mérleg vertikális és horizontális vizsgálatát. A vállalat vagyoni helyzetének elemzését tehát ezen módszerek alapján végzem el. A következő vizsgálati pont a pénzügyi helyzet elemzése, melynek során a forgótőke gazdálkodás, a fizetőképesség és a cash flow gazdálkodás kerül a középpontba. A vállalati likviditásra vonatkozóan a kutatás során megismert ráták és likviditási mérleg alapján vonok le következtetéseket. A pénzügyi számviteli elemzés nem teljes a jövedelmi helyzet bemutatása nélkül, melynek során a vállalat négy vizsgált évének eredményeit elemzem jövedelmezőségi, hatékonysági és megtérülési mutatók segítségével, illetve hasonlítom össze azokat.

szerző

  • Bölcskei Zita Flóra
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést