Regisztráció és bejelentkezés

Egy épületgépészeti vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

Dolgozatom témájának egy - 1922-ben Németországban alakult épületgépészeti vállalkozás - magyarországi leányvállalatának komplex gazdasági elemzését választottam. A magyarországi leányvállalat 2004-ben alakult. Elemzésemben - a 2008-2009-2010. év beszámolói alapján - a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét vizsgálom. Azért ezt a három évet választottam, mert kíváncsi voltam rá, hogyan tud egy épületgépészeti vállalkozás ebben az időszakban nemcsak talpon maradni, hanem még jelentős fejlődést is elérni, amikor az - építőipari beruházások visszafogásával - az épületgépészeti kivitelezési munkák is szinte megszűnőben vannak. Rövid áttekintést nyújtok az építőipar történetéről, nemzetgazdasági súlyáról és fejlődéséről, Magyarországon.

Első ránézésre az az információ, hogy a vállalkozás 2008-ról 2010-re csaknem megháromszorozta a mérlegfőösszegét majdnem megduplázta az árbevételét, elismerést váltott ki. Majd ahogyan egyre inkább előre haladtam az elemzésben, láthatóvá vált, hogy önmagában a magas árbevétel vagy mérlegfőösszeg nem elég egy hatékony, nyereséges, jövedelmező gazdálkodáshoz.

Az elemzéshez felhasználtam a vállalkozás éves beszámolóit, kiegészítő mellékleteit és egyéb nyilvántartásait.

A vagyoni helyzet elemzésénél vertikális és horizontális mutatószámok segítségével vettem számba a vállalat vagyoni helyzetét. Befektetett eszközei szinte nincsenek, a források szerkezete pedig eltolódott az idegen tőke irányába, ami a vállalkozás stabilitását, pénzügyi függetlenségét veszélyezteti. Likviditási mutatókat számoltam, amelyek azt mutatják, a vállalkozásnak romlott a likviditása is, melyet a pénzügyi helyzet elemzése még inkább alátámasztott.

Elkészítettem a bevétel- és ráfordítás szerkezet elemzésére alkalmas táblázatokat, a jövedelmi helyzet elemzése során pedig vizsgáltam a jövedelmezőséget, a hatékonyságot és a megtérülést.

Megállapítottam, hogy a vállalkozásnál sajnos évről évre jelentősen romlott a jövedelmezőség, a hatékonyság és a megtérülés is.

A vállalkozás bérelt eszközökkel és alvállalkozókkal végzi tevékenységét. Az elvégzett számítások tükrében viszont szükségessé vált annak átgondolása, hogy érdemes lenne esetleg a továbbiakban saját eszközökkel és saját munkavállalókkal végezni a termelést. A jövőbeni gazdasági mutatók javítása érdekében javaslom az erre vonatkozó kalkulációknak az elvégzését.

szerző

  • Dobos Piroska
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést