Regisztráció és bejelentkezés

Egy csomagolóanyagokat gyártó vállalkozás komplex elemzése a fizetésképtelenség előrejelzésével

Kutatómunkám keretében lehetőségem nyílt megismerni egy, a csomagolóipar piacán meghatározó szereppel bíró vállalkozást. A 2008-as, a 2009-es, valamint a 2010-es éves beszámolójának segítségével részletesen és deduktívan elemeztem a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét, melyet a Projektfeladat I-II. rögzítettem is. A dolgozat készítésekor megpróbálkoztam olyan területekre is eljutni, mint például a csődmodellek. Ezen belül is Altman 1968-ban megjelenő Z-modelljén keresztül kísérletet tettem a társaság fizetésképtelenségének előrejelzésére. A Z-modell részletes vizsgálata során arra a konklúzióra jutottam, hogy az Altman által kidolgozott modell (1968. évi) megbízhatósága megkérdőjelezik az én olvasatomban, vagy legalábbis erre a vállalkozásra nem lehetett alkalmazni, illetőleg elavultnak is tekintettem, tehát a további konzekvenciák levonásában csak az egyes X-mutatók segítettek, a teljes Z-mutató nem.

Projektfeladatom harmadik részében pedig arra vállalkoztam, hogy mélyebb szinten is belemerüljek a csődmodellek módszertanába, hiszen a társaságnak különböző (pénzügyi, likviditási) problémái adódtak - a csődmodellek használatának segítségével talán ezen nehézségek előrejelezhetők és leküzdhetők lesznek a jövőben. Így tehát az Altman által publikált Z-modell csak a kiindulópont lesz: nemcsak a diszkriminancia-analízis több modell-változatát mutatom be, hanem a logisztikus regresszió egy hazai modelljét is.

TDK dolgozatom gerincét így tehát elsősorban a csődmodellekkel kapcsolatos, vállalatra vetített következtetéseim fogják képezni.

szerző

  • Szabó József
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett