Regisztráció és bejelentkezés

Az Auchan Magyarország Kft. éves beszámolóinak elemzése

Dolgozatomban az Auchan Magyarország Kft. vagyoni, illetve pénzügyi és jövedelmi helyzetét elemzem az elmúlt évek beszámolóinak adatainak összehasonlításán keresztül. Az elemzés során deduktív módszerrel dolgoztam, vagyis a mérleg főcsoportok felől haladtam az egyes mérlegsorok felé, egyre részletesebben ismerve így meg a vállalat vagyoni helyzetét. A mutatószám elemzés segítségével elsősorban a tapasztalt nagyarányú idegen tőke hatásait vizsgáltam.

Az elemzéshez elsősorban a legnagyobb változásokkal járó, 2008–2010-es üzleti évek mérlegadatait, eredmény kimutatásait és a mérleghez kapcsolódó kiegészítő mellékletet használtam fel.

A vállalat, amely egyike a Magyarországon tevékenykedő hipermarket hálózatoknak, a közelmúltban a válság ellenére is folyamatosan terjeszkedik. Ennek leglátványosabb példája a 2008 óta nyílt két új áruház, valamint az egyik konkurens, a Cora hipermarketek felvásárlása. A dolgozatban egyrészt ezen döntések gazdasági hatásait vizsgálom, valamint az üzletlánc, új környezettudatos szemléletének anyagiakra gyakorolt hatásait is elemeztem. Itt elsősorban a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket, valamint az elmúlt években aktivált új fejlesztéseket vizsgáltam, amelyek szignifikáns növekedést mutatnak. Mind az újonnan nyílt, mind pedig a közelmúltban felújított áruházak a szemléletváltás jeleit mutatják, elsősorban új, költségcsökkentő technikák alkalmazásán keresztül. Ezek közül néhány (mint például az üzletek belső elrendezése vagy az ingyenes bevásárlótáska megszüntetése) közvetlenül is hatást gyakorol a vásárlói élményre.

A folyamatos terjeszkedést figyelembe véve, érdekes megfigyelni a nettó eladósodottság mutató változását a vizsgált években. A mutató majdnem kétszeresére történő növekedése a mérleg szerinti eredmény csökkenésének tudható be, amelynek vizsgálata szintén a dolgozat egyik kulcskérdései közé tartozott.

Az elemzés kiterjesztéseként szót ejtek a hazai vetélytársakról, valamint a vállalat iparági helyzetéről is, illetve röviden vázolom, milyen kihívások és célok jelennek, jelenhetnek meg a vállalat jövőbeli stratégiájában, amely egyértelműen a vetélytársakhoz történő mihamarabbi felzárkózást tűzte ki célul.

szerző

  • Varga Judit
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

III. helyezett