Regisztráció és bejelentkezés

A Zwack Unicum Nyrt. pénzügyi – számviteli elemzése a 2005 – 2012 üzleti évek beszámolói alapján

A stakeholderek számára különösen fontos a gazdasági válsággal, krízisekkel, változásokkal terhelt makro- és mikrokörnyezetben egy perspektivikus pénzügyi és számviteli elemzés a megalapozott vezetői döntések alátámasztására, a „nem látom a fától az erdőt” jelenség elkerülése érdekében. Indokoltnak tartottam egy hosszabb időszak vizsgálatát, így kutatásomat a válságot megelőző évek adataira is kiterjesztettem.

Kutatásomban tehát a globális gazdasági válság begyűrűzését és hatásait, a csillapítására tett intézkedéseket elemeztem egy a tőzsdén jegyzett hazai részvénytársaság, a ZWACK Unicum NYRT. 2005. április 1. - 2012. március 31. üzleti évek beszámolói alapján.

Az egyes üzleti évek beszámolóinak elemzéséhez a jövedelmezőség, vagyoni helyzet és a fizetőképesség vizsgálatának értékelési módszereit alkalmaztam. A vizsgált időszakra vonatkozóan és valamennyi mutató tekintetében idősoros elemzést készítettem, amely során az inflációs hatásoktól megtisztított adatokat is bemutattam.

A válság a Társaságot időbeli eltolódással érintette, jól prosperáló időszakát élte 2006-2009 márciusa közötti üzleti években.

A meglévő piacok fogyasztási határhajlandóságának drámai csökkenése a prémium és a kommersz italokat érintette legérzékenyebben. A súlyosabb veszteségek elkerülésére és a fenntarthatóság érdekében sem a vállalati intézkedések, sem a kormányzati adótörvények nem eredményeztek számottevő javulást, inkább csak szinten tartást a 2010-2011-es üzleti évben bekövetkezett mélypont eredményeihez képest.

Az árbevétel arányos anyagjellegű ráfordítások csökkentek, a vállalati általános költségek növekedtek, ezek és az árképzés fokozott kontrollja szükséges. A Társaság pénzügypolitikája óvatos, nincsenek tőkebefektetései, pénzeszközeit bankbetétekben tartja. A pénzeszközök kezelésének stratégiáját indokolt felülvizsgálni, mert a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítások a bevétel arányában igen hektikusak. Az eladósodottság szintje alacsony. Az eredményesség tartós és jelentős csökkenése következtében a kockázatviselő képesség gyengült. Szabad pénzeszközeit célszerű körültekintő jövedelemtermelésre illetve a tárgyi eszközök értékének megőrzésére fordítani.

A széles fogyasztói rétegeket felölelő alkoholos italok piaca és a komparatív előnyökkel, erős márkával, földrajzi lefedettséggel bíró Zwack termékek kivételesen alkalmas reprezentatív mintának tekinthetők a kapott eredmények kiterjesztésére, arra a megalapozott feltevésre, hogy a gazdasági válságnak még nincs vége.

szerző

  • Tóth Gyöngyi
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Karai Éva
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést