Regisztráció és bejelentkezés

Tények, amikről nem szívesen beszélünk: Fiktív foglalkoztatás és a magyar munkaerőpiac helyzete

Az állam bevételei a különféle adókból, járulékokból, illetékekből és vámokból származnak. Ezen bevételek egy jelentős része a munkaerőpiacon merül fel. Munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt kötelessége különböző közterheket megfizetni. Manapság azonban egyre gyakoribb, hogy a terhet csökkentése érdekében, a törvényi előírásoknak ellentmondva, azaz fiktív módon történik a foglalkoztatás. Fontosnak tartom ezzel a témával foglalkozni, hiszen társadalmi életünk egyik velejárója, hogy vannak olyan közösségi tevékenységek, amelyeket az államnak kell finanszíroznia. Az államháztartás egyik fő feladata az, hogy megőrizze a gazdasági egyensúlyt. Abban az estben pedig, ha egyre több ember próbál meg adófizetési kötelezettsége alól kibújni úgy, hogy a munkavállalással kapcsolatos terheket nem fizeti meg, még inkább csökkennek az állami bevételek, ami pedig azt vonja maga után, hogy egyes állami kiadások az egészségügyben vagy oktatásban csökkenhetnek, ami pedig az egész társadalomra kihathat.

Dolgozatom során arra keresem a választ, hogy milyen motivációi, indítékai lehetnek a fiktív foglalkoztatásnak. Mi miatt lehet ez „jövedelmező”, annak ellenére, hogy a felek tisztában vannak azzal, hogy ez törvénysértő magatartás.

A munkaerőpiac elméleti áttekintése után hazai statisztikai adatokat használok a pontosabb tények ismertetésére. Ezt követően bemutatom, hogy milyen terhet illetik ma a foglalkoztatás kapcsán a munkáltatókat és munkavállalókat, továbbá azt, hogy ezen fizetési kötelezettségek kapcsán mi vezethet ahhoz, hogy a munkáltatók „feketén” alkalmazzák munkavállalóikat.

Igyekszem rávilágítani arra, hogy az adóhatóság hogyan tud fellépni ezen jelenség ellen, illetve milyen eszközök állnak a rendelkezésére. Az adóhatóság ugyanis az a szerv, amely megfelelő határozottsággal és hatékonysággal tud fellépni a kötelező állami befizetések érdekében.

Az állampolgárok körében egy jogkövető magatartási forma lenne kívánt, azonban megállapításaim szerint ezt még nem teljesen valósult meg. Az embereknek jobban meg kellene érteni a közteherviselés jelentőségét, és el kellene azt fogadniuk, hogy az adófizetés nem csupán egy kötelezően teljesítendő tevékenység, hanem hozzájárul a társadalom normális működéséhez.

Dolgozatom eredményei, meglátásai úgy gondolom alapul szolgálhatnak jövőbeni kutatásoknak arra vonatkozóan, hogy miként lehetne közelíteni a magán és állami érdekeket.

szerző

  • Koczán Ingrid Annamária
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Fortvingler Judit
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék