Regisztráció és bejelentkezés

A megújuló energiaforrások hasznosítása Magyarországon

Jelen dolgozatom fő vizsgálódási köre a megújuló energiaforrások felhasználása hazánkban. Azért ezt a témát választottam, mivel napjaink egyik legjelentősebb kérdése a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások alkalmazása. A kutatásom első felében azt elemzem, hogy Magyarország milyen adottságokkal rendelkezik a megújuló energiaforrásokat illetően, illetve ezen adottságok mennyire vannak kihasználva. Ebben a részben arra is kitérek, hogy az uniós energiapolitikában milyen szerepet kapnak az alternatív energiaforrások. Az elemzéseim, kutatásaim alapján Magyarország adottságai kedvezőek a megújuló energiaforrások felhasználását illetően, mégis ezek az adottságok nincsenek kihasználva. A kihasználatlanság okai közé tartozik az, hogy a megújuló energiaforrások felhasználása még „gyerekcipőben jár”. A berendezések árai és a beruházások költségei még nagyon magasak, a megtérülési idejük hosszú. Az Európai Unió is csupán két évtizede foglalkozik ezekkel a kérdésekkel kiemelkedően. A kutatásom második felében részletesen bemutatom azokat az okokat, amelyek miatt egy olyan multinacionális vállalat, mint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. megújuló energiaforrásokkal kezdett foglalkozni, továbbá, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés egy ilyen vállalat számára. A MOL Nyrt. jó példa arra, hogy vannak vállalatok, amelyek vállalati stratégiájában fontos szerepet játszik a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés. Ezek a vállalatok példát mutathatnak a társadalom tagjai számára, abban hogy ezek olyan kérdések, amelyekkel a társadalom minden tagjának kiemelkedően kellene foglalkoznia, hiszen a jövő generációinak is meg kell adni azokat a lehetőségeket, amelyek most nekünk a rendelkezésünkre állnak. A kutatásom harmadik felében egy nem reprezentatív felmérés eredményeit ismertetni. A felmérés azt tárja fel, hogy a lakosság mennyire van tisztában azzal, hogy a MOL Nyrt. megújuló energiaforrásokat állít elő, használ fel és értékesít. Az általam készített felmérés jól tükrözi, hogy napjainkban az emberek két részre oszthatóak. Vannak, akik kiemelkedően foglalkoznak az alábbi kérdésekkel, míg mások számára ezek kevésbé fontosak. Lezárásképpen az alternatív energiaforrások hatását szemléltetem a társadalomra nézve. Ezt azért tartom fontosnak, mivel a megújuló energiaforrások előállítása, felhasználása során komoly, a társadalmat érintő etikai és gazdasági kérdések, problémák merülnek fel, melyeket mindenképpen vizsgálni, elemezni érdemes.

szerző

  • Legény Kornélia
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Fortvingler Judit
    , (külső)