Regisztráció és bejelentkezés

A cirkadián ritmus és a kreatív gondolkodás egyéni különbségei egészséges fiatal felnőttek körében

A cirkadián ritmus (kronotípus) egyéni különbségeinek vizsgálata napjainkban a kutatások érdeklődésének középpontjában áll. Sok eredmény született a személyiség, viselkedés, kognitív funkciók és neurobiológia területén jelen lévő különbségekről. Azonban arról, hogy a kreativitáshoz kapcsolódó alképességek és a cirkadián ritmus milyen kapcsolatban állnak egymással, még mindig keveset tudunk. Jelen vizsgálatban arra kerestük a választ, hogy a cirkadián ritmus, illetve az alvásminőség különbségei hogyan mutatkoznak meg változatos kreativitás tesztek megoldásában és a kreatív teljesítményben.

A minta 52 egészséges fiatal felnőtt egyetemistából állt. A kreativitáshoz kapcsolódó alképességeket több módszer fedte le. A konvergens gondolkodás mérésére a Távoli Asszociáció Tesztet, a divergens gondolkodás mérésére a Torrance-féle „Tegyük fel, hogy…” tesztet alkalmaztuk. A való életben megjelenő kreativitás felmérésére pedig a Kreatív Teljesítmény Kérdőívet használtuk (CAQ). A cirkadián ritmus egyéni különbségeit a Reggeliség Estiség kérdőívvel (MEQ-14), az alváshoz kapcsolódó tényezőket pedig az Athén Inszomnia Skálával (AIS) és az Epworth Álmossági Skálával (ESS) vizsgáltuk. A verbális feldolgozási kapacitást a Számterjedelem teszttel mértük fel.

Az eredmények szerint az esti típusnál valószínűbb a való életben megjelenő kifejező kreatív teljesítmény, illetve tendenciát figyeltünk meg a fokozott performatív kreatív teljesítményre vonatkozóan. Továbbá az esti típusú személyek jobb teljesítményt mutattak a Távoli Asszociációs Teszten, amit a hatékonyabb belátásos problémamegoldás magyarázott. A kutatás hozzájárult a kronotípus és a kreativitás egyéni különbségeinek árnyalt megértéséhez.

Ezen ismeretek az oktatás és a munka hatékony szervezését is támogathatják a jövőben.

szerző

 • Pálosi Vivien
  pszichológia (Kognitív pszichológia szakirány)
  mesterszak

konzulensek

 • Dr. Polner Bertalan
  Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet (külső)
 • Dr. Simor Péter
  Egyetemi adjunktus, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

Jutalom