Regisztráció és bejelentkezés

Kockázatmentes hozam? A magyar zéró-kupon hozamgörbe illesztése és elemzése

A zéró-kupon hozamgörbe modellezésének, a szakirodalomban fellelhető módszerekre alapozva, megalkottam 22 idősoros elemzést lehetővé tevő egymással összehasonlítható eljárását. Ezen módszerek segítségével a magyar állampapírok árjegyzéseihez optimalizálva végeztem el a zéró-kupon hozamgörbe becsléseket. A 22 eljárással elkészített illesztéseket a szakirodalomban használatos szempontok felhasználásával összehasonlítottam és értékeltem.

A fenti hozamgörbe modellezési feladat egy nem-lineáris, alulhatározott probléma, melynek megoldása során a kezdeti értékek megadása alapvetően befolyásolja az illesztés eredményét. Korábbi munkámban (Reguly(2014)) részletesen foglalkoztam ezen problémával és egy robosztus tanuló algoritmust fejlesztettem ki a kezdeti érték megadására. A fenti 22 eljárásban ezen robosztus kezdetiérték megadási módot használtam, melynek módszertanát jelen dolgozatban bemutatom.

Az illesztési feladat megoldása során alkalmazott optimalizációs algoritmusokban a különféle szakirodalomban elterjedt függvényformulákból 4 polinomot használunk fel, amelyek a Spline, illetve Nelson-Siegel-Svensson modellcsaládokba tartoznak.

A tanulmány végén a kapott illesztési eredményekből a Nelson-Siegel polinom Genetikus Algoritmussal illesztett paramétereken végzek el idősoros elemzést, annak ellenőrzésére, hogy teljesül-e a kezdetben kitűzött idősoros értelmezhetőségi kritérium. Az általánosított autoregresszív score modellt (GAS) felhasználva interpretálható modellt kaptunk az egész hozamgörbe idősoros kockázatainak felmérésére.

Az eredmények rámutatnak arra is, hogy a látszólag kockázatmenetesnek tekintett állampapírok zéró-kupon hozamgörbéjében mind illesztési mind idősoros kockázatok is feltárhatóak.

szerző

 • Reguly Ágoston
  közgazdasági elemző
  mesterszak

konzulensek

 • Dr. Mosolygó Zsuzsa
  , (külső)
 • Dr. Ormos Mihály
  egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett