Regisztráció és bejelentkezés

Pénzügyi stresszteszt gyakorlatok Európában és Magyarországon

A dolgozatom célja, hogy bemutassa az European Banking Authority (EBA) által 2013-14-ben elvégzett, az európai országok főbb bankjait vizsgáló stresszteszt módszertanát és összevesse a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kidolgozott és minden évben végrehajtott gyakorlattal. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen hasonlóságokat és különbségeket mutat a két metódus, és ezek milyen okokra vezethetők vissza. Vizsgálataimnál kizárólag az intézmények által hivatalosan kiadott adatokat, dokumentumokat dolgoztam fel és vetettem össze.

Igaz ugyan, hogy a magyar stressztesztekre és eredményeikre nem helyeződik akkora hangsúly, mint az EBA által végzettekre, sőt első megközelítésben az eszköztáruk és végső céljuk is különbözik, mégis sok hasonlóságot és összefüggést lehet észrevenni. Ezek az átfedések főleg a bankmentés kérdéséből illetve a piaci szereplők minél pontosabb megismeréséből, és későbbi szabályozásából adódnak.

Magyarországról egyedül az OTP Bank vett részt közvetlenül az EBA idei stressz-tesztjén. Mivel az intézmény a hazai pénzügyi piac vezető szereplője, az elért eredmény nagyban befolyásolja az egész szektor külföldi megítélését. A stressztesztek továbbá arra is rávilágítottak, hogy a Magyarországon működő leánybankok tulajdonosai milyen pénzügyi helyzetben vannak, árnyaltabb képet adva ezzel a hazai viszonyokról.

szerző

  • Krisztián Veronika
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Lamanda Gabriella
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék