Regisztráció és bejelentkezés

Pár kereskedés

Munkánk fő célja egy a piaci tökéletlenség mérésére szolgáló eszköz felkutatása, valamint annak segítségével a különböző piacok összehasonlítása volt.

Az egyes piacokon a Pairs Trading staitisztikus árbitrázs stratégiával elért hozamokat elemeztük, és ezekből az eredményekből vontunk le következtetéseket a piacok tökéletességére vonatkozóan.

Az eredmények kiértékelésének fő szempontjai a stratégia segítségével elérhető várható hozamok, hozamszórások vizsgálata mellett, az egyes pozíciókban eltöltött idők elemezése, sztochasztikus modellek segítségével történő becslése, valamint a becslések hibájának jellemzése volt.

Az egyes párok vizsgálatán túl, a piacok átfogóbb tanulmányozása portfóliók megkonstruálásával vált lehetővé. A portfóliók diverzifikáltsága mellett további fontos szempont azok stabilitása, azaz a portfólió elemeit képző részvénypárok kointergáltságának stacionaritása.

A vizsgálat során a stratégia megbízhatóságát, hatékonyságát befolyásoló tényezők alapján hasonlítottuk össze az Euro zónához 2002 előtt csatlakozott országokat a 2002 után csatlakozottakkal. A két csoport összehasonlítása mellett az egyes régiók belső piaci változásait is tanulmányoztuk azáltal, hogy összehasonlítottuk a válság előtti eredményeket, a válság utániakkal.

szerző

  • Nagy László
    alkalmazott matematikus
    nappali

konzulens

  • Dr. Ormos Mihály
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék