Regisztráció és bejelentkezés

Kockázat korlátok nélkül - Egységes egyensúlyi modellezés CVaR-E(r) környezetben

A dolgozat fő témája az egyensúlyi modellezés modern technikai és elméleti megközelítésére épül. A mai napig széles körben használt egyensúlyi modellek, bár jelentős változáson mentek keresztül, még mindig csak szignifikáns hibával tudják megbecsülni a pénzügyi eszközök várható hozamait. Ennek hátterében, véleményem szerint, a magyarázó változókat érintő téves választás áll. Emiatt a dolgozatban leírt modell egy relatíve új rendszert alkalmaz, amely a 2000-es években egyre inkább teret nyerő feltételes Value-at-Risk (CVaR) és a várható hozam [E(r)] kapcsolatát vizsgálja. Ennek segítségével a normalitásra vonatkozó korlátozó feltételt is meg lehet szüntetni, helyette Monte Carlo szimuláció segítségével bármilyen aszimmetrikus eloszlásra is könnyen értelmezhető a várható hozam. A egyik leggyakrabban használt model, a CAPM feltételezéseit szinte teljes mértékben el lehet hagyni e model alkalmazásával, többek között tranzakciós költségeket, tőkeáttételi korlátokat, korlátozott elemű portfoliókat, árképző egyéneket és kockázatkedvelő befektetőket is figyelembe vehetünk az új regresszió alkalmazásával. A jelenlegi számítási kapacitások kihasználásával a modell alkalmazásán keresztül a pénzügyi intézmények (vállalati és kormányzati szinten is) jóval pontosabban kalkulálhatják a befektetők hozamelvárásait (saját adatbázisuk alapján), a jövőre tekintve így jóval biztosabb előrejelzések készíthetőek, csökken a váratlan kilengések esélye, valamint jobban fel lehet rájuk készülni. A dolgozat e cél érdekében próbál meg egy új egyensúlyi modellt bemutatni.

szerző

  • Timotity Dusán
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Ormos Mihály
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett