Regisztráció és bejelentkezés

Járható út a vasút? - A multimodális szállításban rejlő lehetőségek Magyarországon

Gyakran hallhatunk meglévő problémák megoldását célzó, új, innovatív magyar találmányokról, módszerekről. Ugyanakkor meglehetősen ritka, hogy egy magyar találmányra alapozva egy világcég nője ki magát. Egy innovációval rendelkező feltaláló előtt rengeteg akadály áll, mielőtt egy, a találmányára épülő vállalkozás elindulhat. Gondolok itt forrásszerzési, finanszírozási, jogi, technikai akadályokra vagy a találmány okozta fejlődés elleni lobbira vagy akár a megfelelő gazdasági ismeretek hiányára.

Dolgozatomban finanszírozási szempontból vizsgálom Vida László innovációját, a Horizontal Container Transshipment (HCT) berendezést, amely a vasúti konténerátrakást forradalmasítja. A projekt egy igen jelentős meglévő problémára kínál megoldást méghozzá a közúti áruszállítás túlzott dominanciájára a vasúttal szemben. Bemutatom, hogy miért kiemelten fontos Magyarországon az intermodalitás fejlesztése, azaz a közúti áruforgalom legalább egy részének vasútra terelése. Megvizsgálom, milyen lehetőségek kínálkoznak ezen a téren, és milyen források állnak rendelkezésre.

A HCT berendezés működőképes, azonban a fentebb említett összes akadály szimultán jelenléte miatt még nem sikerült egy logisztikai projekt keretében értékesíteni. Az egyik legfőbb probléma egy szakszerűen elkészített megtérülés számítás hiánya volt. A Loxodon Kft.-től kapott adatokat kiegészítve elkészítettem egy pilot projekt megtérülés számítását. Piaci viszonyok között, piaci diszkontrátát alkalmazva a beruházás negatív nettó jelenértékkel rendelkezik, azonban a társadalmi hasznosságot figyelembe vevő társadalmi diszkontrátákat alkalmazva a projekt már megtérül, a nettó jelenértéke pozitív, így megvalósítható.

A magyar kkv-k helyzetéről Kerekes Györggyel, a HITA (Hungarian Investment and Trade Agency) volt elnökhelyettesével készítettem mélyinterjút, a Loxodon Kft. innovációja kapcsán az ügyvezető igazgatót, Vida Lászlót kerestem fel.

szerző

  • Nagy Ádám
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. György László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Jutalom