Regisztráció és bejelentkezés

Tartós stagnálás a fejlett gazdaságokban: Egy új korszak kezdete?

Több mint nyolc évvel a 2008-as globális pénzügyi válság kitörését követően ha körbenézünk a fejlett gazdaságok között, azt látjuk, hogy az elmúlt évek extra laza monetáris politikája ellenére sem sikerült ezen gazdaságoknak egészséges, fenntartható növekedési pályára állniuk. A válságból való lassú kilábalás okainak feltárására számos elemzés született, azonban a stagnálás okát illetően jelenleg sincs egységes álláspont a közgazdászok között. A közgazdászok egy köre a lassú növekedést a Lawrence Summers által 2013-ban újra felelevenített tartós stagnálás elméletével magyarázza, amely elmélet lényegében azt állítja, hogy az elmúlt évtizedekben strukturális változások hatására a megtakarítások és a beruházások egyensúlya felborult, ami a kereslet permanens elégtelenségét és a semleges reálkamat csökkenését eredményezte. A semleges reálkamat csökkenésének következtében a megtakarítások és beruházások egyensúlyát csak negatív reálkamat tudná biztosítani, amelyet jelenleg a monetáris politika nem tud biztosítani a nominálkamat alsó határa és az infláció alacsony szintje következtében. Egy másik megközelítés a probléma kínálatoldali voltát hangsúlyozza, amely szerint olyan változások eredményeként, mint a lassuló népességnövekedés és a technológiai fejlődés lassulása, a potenciális kibocsátás szintje jelentősen csökkent. Az első két megközelítés szerint a stagnálás nem csak átmeneti jellegű, hanem tartósan jellemezni fogja a fejlett gazdaságokat a következő évtizedekben. Egy harmadik megközelítés szerint a fejlett országok mérlegalkalmazkodási válságon mennek keresztül, amelyben a gazdasági szereplők a válság előtti években felhalmozott túlzott mértékű adósságállományuk leépítésére törekednek és ez okozza az elégtelen keresletet, lassú növekedést és alacsony inflációt. E megközelítés szerint a lassú növekedés addig fog fennállni, míg a mérlegalkalmazkodás folyamata le nem zárul. Dolgozatom legfőbb célja a meglévő megközelítések kritikai áttekintése és szintetizálása, valamint a lassú növekedést eredményező legfontosabb tényezők ismeretében minél specifikusabb gazdaságpolitikai ajánlások megfogalmazása.

szerző

  • Balázs Flóra
    Pénzügy MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Dombi Ákos
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett