Regisztráció és bejelentkezés

Hogyan tanul a BME? - tanulási stílusok és szokások

A sikeres egyetemek folyamatosan vizsgálják, tanulmányozzák, hogyan lehetne fejleszteni, hatékonyabbá tenni az oktatási tevékenységet, megfelelve az aktuális jogszabályi, gazdasági és kulturális környezetnek. Ehhez azonban először meg kell ismerni a hallgatók formális, informális és nem formális tanulási szokásait a “lifelong learning” paradigmájára vonatkoztatva és megismerni az egyetemen jellemző oktatási viszonyokat.

Egy egyedülálló kezdeményezésű projekt keretében az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. február-március hónapokban kérdőíves felmérést végzett a BSc-s, MSc-s és osztatlan képzésű hallgatók körében, melyen a megkérdezettek közel harmada (~6.000 fő) részt vett. A kérdőív két fő részre tagolható, az elsőben nagy részletességgel vizsgáltuk a hallgatói háttér, tanulási szokások, tanulási stílus és a hallgatói attitűd témaköreit, a másikban egy Kolb-tesztet töltettünk ki a hallgatókkal.

Az így begyűjtött információkat feldolgozva és elemezve talán kimutathatunk valamiféle összefüggést a tanulási stílus, tanulási stratégiák, környezeti hatások, bizonyos jellemvonások és az “egyetemi sikeresség” között. A tanulmány végső célja a kimutatott összefüggéseken alapuló konkrétumok megfogalmazása, melyek talán a közeljövőben döntéstámogatási és oktatásfejlesztési célokat szolgálhatnak.

szerző

  • Somogyi József
    gépészeti modellezés
    nappali (angol nyelvű)

konzulens

  • Dr. Kálmán Anikó
    docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett