Regisztráció és bejelentkezés

Szakképzési kerettanterv és a szakmai követelmények dilemmái a villamosipar és elektronika ágazati képzésben

A dolgozat alapvető kutatásmódszertani elgondolása a rendszerszemléletű helyzet elemzésen alapul. Célja a Szakképzési törvény, valamint a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek hatására létrejött szakképzési kerettantervek összevetése a szakmai és vizsgakövetelményekkel a villamosipar és elektronika ágazatban.

Az elemzés a villamosipar szakemberigényeit foglalja össze az új képzési szerkezet és annak gyakorlatának áttekintésével: az ágazati képzés szereplőinek helyzetelemzésével, a változások előnyős és hátrányos trendjeit, jelenségeit keresve. A munka a állapotrögzítés tényét helyezi előtérbe az előírt, a meglévő és idealizált erőforrások függvényében. A végső cél a választott szakterület jövőbeli emberi erőforrásigényeihez illeszkedő modern és rugalmas képzési struktúrán keresztül a szükséges adatelemzési módszertan egy lehetséges változatának bemutatása.

szerző

  • Belső Tibor László
    mérnöktanári
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom