Regisztráció és bejelentkezés

Modellek és módszerek a minőség javítására a folyamatos javítás-fejlesztés fázisaiban

A minőségben is versenyképes vállalatok és szervezetek tapasztalatai a világ három fejlett minőségversenyes térségében (Észak-Amerika, Japán és délkelet-ázsiai követői, Nyugat-Európa) azt mutatják, hogy a stabil versenyképesség csak hosszabb távú, szisztematikus munkával érhető el.

Ezért a minőségmenedzsment rendszerek és modellek klasszikusnak mondható négy nagy fejlődési fázisában (minőség-ellenőrzés, folyamatközpontú minőségbiztosítás, teljes körű minőségirányítás, TQM) a kulcselem a folyamatos javítás-fejlesztés. Megfigyelhető, hogy bár léteznek eltérő sajátosságok az említett három nagy térség gyakorlatában, mégis kialakultak azok a közös modell felépítések és módszerek, amelyek ezt a folyamatos javítási tevékenységet hatékonyabban segíteni tudják.

Véleményem szerint a kulcskérdés itt az, hogy az adott vállalakozás, vállalat, szervezet milyen helyzetben van a minőségrendszer sajátosságait tekintve, és hogy mennyire rendelkezik az ebben a helyzetben alkalmazható minőségmenedzsment módszerek feltételeivel (adatok, információk, a módszerekhez értő szervezet, teamek és team tagok, megfelelő motivációs rendszer, a menedzsment és munkatársak szintjén szükséges személet és hozzáállás).

A gyakorlatban ezért minden esetben az adott szervezet helyzetét kell szembeállítani a bevezetendő modell jellemzőivel és az ahhoz használható módszerek feltételeinek meglétével. Dolgozatomban ennek a gondolatmenetnek a konkrét vázát mutatnám be és egy nagy multinacionális cég példáin érzékeltetném a konkrét lehetőségeket.

szerző

  • Csatár Rita
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szabó Gábor Csaba
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett