Regisztráció és bejelentkezés

Minőségmenedzsment rendszer elemek fejlesztése egy autóipari beszállító vállalatnál

Az autógyártás kezdete óta jelentős szerep tulajdonítható a közép - kelet - európai térség országainak. A régió országai közül kiemelkedik hazánk. Magyarországon a rendszerváltást követően a járműipar szerepe fokozatosan növekedett és a gazdaság húzóágazatává vált.

Az autóelektronikai részegységek könnyen károsodhatnak, meghibásodnak. A meghibásodások balesetekhez vezethetnek, melyek akár anyagi károkat, akár emberéleteket is követelhetnek. A kockázatok elkerülésének érdekében a mikroelektronikai áramkörök előállítása innovatív technológiát, precizitást, elkötelezettséget, fegyelmet valamint figyelmet igényel. Továbbá jelentős szerep tulajdonítható a jól megválasztott minőségmenedzsment módszereknek.

Dolgozatomban Európa egyik legismertebb járműelektronikai vállalata a Continental AG magyarországi vállalata, a Continental Automotive Hungary Kft. minőségmenedzsment rendszerének egyes elemeivel foglalkozom.

Munkám fókuszában a selejt kezelés eljárása és ennek fejlesztése áll. Részletesen foglalkozom a vállalatnál alkalmazott leggyakoribb problémamegoldó módszer a 8D riport készítésének elvi és gyakorlati kérdéseivel.

szerző

  • Fejes Dóra
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Topár József
    c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom