Regisztráció és bejelentkezés

Költségelemzés a költség-volumen-nyereség elemzés segítségével a Tonerker Kft. példáján

A vállalatok számára nagy kihívást jelent versenyképességük megőrzése napjainkban, ebben a kiszámíthatatlan és gyorsan változó környezetben. Eredményességük érdekében célokat kell kitűzniük és ehhez terveket, stratégiákat kell készíteniük, ami irányt mutat számukra. Ezek megvalósítása során pedig a vezetőknek és menedzsereknek folyamatosan döntéseket kell hozniuk. Ahhoz, hogy megfelelő és reális célokat állítsanak maguk elé, és megalapozott döntéseket tudjanak hozni, szükségük van döntéstámogató modellek alkalmazására. A vállalatok elsődleges célja profitot termelni, azonban működésük során költségek keletkeznek, amik nagysága változik ezzel pozitív vagy negatív hatást váltva ki a vállalat nyereségességére. Tehát a költségek helyes menedzselésének nagy szerepe van a vállalat sikerességében. Dolgozatomban ezért a költség- volumen-eredmény-elemzést mint döntéstámogató modellt bemutatom be. Célom az volt, hogy számításokkal és konkrét értékekkel alátámasszam a költségelemzés fontosságát.

A költség-volumen-eredmény elemzés – mint döntéstámogató modell – segítségével tervezni tudjuk a vállalat legfontosabb gazdasági mutatóinak alakulását. Dolgozatomban a Tonerker Kft. költségszerkezetét vizsgáltam. Munkámban ehhez javaslatot tettem a költségszerkezet egyszerűsítését célzó költségredukció végrehajtására – pont-, majd intervallumbecslést téve a költségváltozási tényezők értékeire, és felírtam a vállalat ár-költség-fedezet-nyereség (ÁKFN) struktúráját.

A fenti vizsgálatok segítségével megállapítottam, hogy a felírt ÁKFN struktúra, az alkalmazott becslések ellenére, robosztus módon írja le a vállalat eredményét, tehát alkalmas költségtervezésre. Ennek tudatában tervezési funkcióját alkalmazva elemeztem a vállalat piaci helyzetéből fakadóan várható költségstruktúra-változás (a fix költségek arányának várható növekedésének) lehetséges hatásait, és a modell érzékenységvizsgálati módszereivel vizsgáltam a kitűzött növekedési célok megvalósításához szükséges beavatkozások mértékét. E vizsgálatok alapján pedig felhívtam a figyelmet a megváltozott menedzseri feladatokra.

Összességében tehát vizsgálataim alátámasztották, hogy a költség-volumen-eredmény elemzés kiválóan alkalmas a menedzseri döntések támogatására, és nagyban segítik a változó piaci környezethez való alkalmazkodást.

szerző

  • Majtényi Zsófia
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kalló Noémi
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett