Regisztráció és bejelentkezés

Az átviteli hálózati villamosenergia ellátó rendszer minőségmenedzsmentje

Átfogó elemzést próbáltam készíteni az átviteli hálózati villamosenergia ellátó rendszerek minőségmenedzsmentbeli sajátosságairól, továbbá azt bemutatni egy konkrét projekt által. Ez a projekt egy transzformátor állomás felépítésének és üzembe helyezésének folyamata lesz. Ezután a hasonló beruházások minőség terv készítésének fontosabb szempontjaira teszek javaslatokat.

szerző

  • Takács Zsófia
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Topár József
    c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék