Regisztráció és bejelentkezés

Minőségmenedzsment módszerek szerepe a magyar egészségügyi alapellátásban

Tudományos Diákköri dolgozatomban a magyar egészségügyi alapellátás adatbázis-kezelését vizsgálom, a háziorvosi ellátásra fókuszálva.

A magyar egészségügyi rendszer középpontjában az ellátórendszer található. A különböző progresszivitási szintek közül az alapellátás célja a megfelelő preventív és definitív ellátás nyújtása. A háziorvosok és házi gyermekorvosok fő feladata, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a páciensekkel és törekedjenek a megfelelő ellátásra.

Dolgozatomban az adatbázis-kezelés szempontjából vizsgálom a digitalizáció térnyerését. A digitalizáció napjainkban mind a versenyszférában, mind a közszférában igen jelentős szerepet tölt be az adminisztratív feladatok hatékonyabbá tételében. A magyar egészségügyi rendszerben az adatbázis-kezelés gócpontja a háziorvosi szolgálatoknál található. A háziorvosok, és a házi gyermekorvosok azok a személyek, akik törvényileg az egészségügyi adatok és a törzskarton kezelésére jogosultak. Dolgozatomban egy miskolci házi gyermekorvosi rendelőben, minőségmenedzsment módszert alkalmazva.vizsgálom az adatbázis-kezelés folyamatát. Folyamatábrán mutatom be a páciensek személyes, valamint egészségügyi adatainak dokumentálását és kezelését, és elemzem a rendszer erősségeit, lehetőségeit, valamint rámutatok az esetleges gyengeségekre és veszélyekre.

A rendelőben egy országosan elfogadott egészségügyi szoftvert alkalmaznak az adatbázis-kezeléshez, melynek fő erőssége a munkafolyamatok megkönnyítése és az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tétele. A szoftver előnyeit jelentő funkcióinak használata országos szinten, nagymértékben javítaná a háziorvosi ellátást.

szerző

  • Viola Nóra
    Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dénes Rita Veronika
    doktoranda, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék