Regisztráció és bejelentkezés

Videók hatása a felsőoktatási tanulmányokra

Minőséget definiálni nehéz feladat szolgáltatások esetén, hiszen a különböző iparágakra, szektorokra különböző minőségjellemzők és minőségdimenziók jellemzőek, amelyek segítségével megállapíthatóvá válik az adott szolgáltatás minőségének szintje. Nem lehetséges létrehozni egy úgynevezett minőségdimenzió válogatást, ami minden egyes szolgáltatásfajtára alkalmazható lenne.

A felsőoktatásban emiatt kifejezetten nehéz mérni a szolgáltatásminőséget, hiszen az egyedi szolgáltatásjellemzők - megfoghatatlanság, heterogenitás, tárolhatatlanság, elválaszthatatlanság - mellett még a vevők meghatározása is egy kérdéses feladat, mivel nagyon tág és szerteágazó a külső és belső érdekeltek köre. Vevőnek tekinthetőek például a padban ülő hallgatók, a leendő munkaadók, az állam, a szülők és a sort még sokáig lehet folytatni. A vizsgálat szempontjaitól függően különböző tanulmányokban különbözőképpen határozzák meg a felsőoktatás vevőit és kutatják véleményüket. A fontos az, hogy minél jobban összhangba tudjuk hozni a szereplők elvárásait és igényeit. Minőség meghatározás során a hallgatók véleménye, eredménye lehet a kulcs, viszont a magas szintű nemzetközi kapcsolatok miatt a hallgatók ugyanazon osztályokban nincsenek egyforma szinten, hanem más-más tapasztalatokkal és képességekkel rendelkeznek.

A dolgozatom célja pont ezért, egyfajta hallgatói és oktatói oldalról is vizsgált értékelés véghezvitele arra vonatkozóan, hogyan lehetne még több és még hasznosabb módszerrel segíteni a felsőoktatásban a hallgatók tanulmányait. Először megpróbálom meghatározni a felsőoktatás – mint szolgáltatás – minőségdimenzióit, majd rátérek a felsőoktatási kurzusok minőségének növelési lehetőségeire, mely során elsődlegesen a kurzusokon használt videók tanulmányokra való hatását vizsgálom. Választ keresek arra, hogy ezek a levetített videók mennyire segítenek elsajátítani a tananyagot, fejlesztik-e a vevőkör menedzseri és előadói képességeit illetve arra, hogy az oktatók és a hallgatók számára mennyire különböző jellemzők miatt lesz tanulásra alkalmas egy videó.

szerző

  • Kiss Anett
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Surman Vivien
    egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett