Regisztráció és bejelentkezés

Túl az Óperencián

Az élményevidencia jelensége az utazási szolgáltatások piacát is erősen áthatja. A fiatalok célja minél egyedibb élmények átélése és elérhetetlennek tűnő célpontok meghódítása. Ez komoly kihívás, de egyúttal lehetőség is a fiatalok utaztatásával foglalkozó piaci szereplők számára.

A Camp Leaders amerikai táboroztatós programja sikeresen kinyitotta a globalizálódott világ kapuit a fiatalok számára. Programjuk világszerte nagy népszerűségnek örvend, a fiatalokat mozgósítani tudják, a velük való kapcsolatot kifinomult online-közösségi kampányokkal fűszerezik. Mondhatni kész a sikeres recept! A verseny azonban ezen a területen is erős.. A versenyképesség kulcstényezői az utazni vágyók motivációinak megértése, s ezen keresztül ösztönzése, valamint a programokban már résztvevők elégedettségének növelése.

Dolgozatomban a fogyasztói magatartás, a turizmus- és a szolgáltatásmarketing elméleti hátterére építve, ezekkel a témakörökkel foglalkozom. Melyek az utazási szolgáltatás igénybevételének motivációs tényezői? Ezek megismerésével hogyan növelhető a piac? Vannak-e markáns különbségek a különböző kultúrákból érkezők motivációs szempontjai között? Milyen tényezők befolyásolják a szolgáltatásokkal való elégedettséget és lehet-e a szervezetnek építenie az elégedett résztvevők pozitív szájreklámjára?

Témaválasztásomat személyes élményeim is nagyban meghatározták A programban két alkalommal volt szerencsém részt venni, s, mindkét esetben csak pozitív visszajelzéseket hallottam az irodáról, amiket saját tapasztalataim is megerősítettek. A dolgozatban tehát egy sikertörténetet elemzek, annak kulcstényezőit, marketing megoldásait veszem górcső alá, és kapcsolom össze a szervezeti stratégiával.

Javaslataimat, észrevételeimet a szekunder kutatás mellett primer kutatásra is alapozom. Mélyinterjúkat és fókuszcsoportos beszélgetést végeztem a programban résztvevőkkel, hogy megismerjem a fiatalok motivációit, tapasztalatait. Kvantitatív kutatás keretében online kérdőíves megkérdezéssel főleg az elégedettség befolyásoló tényezőit, s ennek szájreklámra való kihatását vizsgáltam. A kutatási eredményeim alapján javaslatokat fogalmazok meg a Camp Leaders kedvező piaci pozíciójának megőrzésére, s akár annak további erősítésére vonatkozóan.

szerző

 • Pozsonyi Tamás
  Műszaki menedzser alapszak BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Iványi Tamás
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett