Regisztráció és bejelentkezés

Az ESTIEM nemzetközi diákszervezet szolgáltatásminőségének vizsgálata és értékelése

Dolgozatomban elsőként bemutatásra került a szolgáltatások jellemzői, majd a szolgáltatás minőségének fontossága, mérhetősége. Az elméleti ismereteket ESTIEM Budapest BME példáján keresztül gyakorlatba ültettem át. Az ESTIEM Budapest BME szolgáltatásai közül a belső képzési területet vizsgálom tüzetesebben. SERVQUAL módszer segítségével szerettem volna megtudni, hogy a szervezeti tagok milyen elvárásokat támasztanak a szervezet és a vezetőség felé, valamint ezek milyen mértékben valósulnak meg. 50 elemű minta kielemzése, megfelelő alapot fog adni a RADAR módszer alkalmazásához. Ehhez kiegészítésképpen egy kérdőívet készítettem, melyben a már végezett tagokat szólítottam meg. A kérdőívem fókuszában az ő tapasztalataik, illetve a karrierútjuk áll. A kérdőív adatait felhasználva végeztem el a RADAR logika első lépését (Results, azaz eredmények). RADAR módszerem központjában a belső képzések, mint szolgáltatás fejlesztése áll. Végül, de nem utolsó sorban dolgozatom záró fejezetében kitértem arra, hogy milyen fejlődési lehetőségeket látok a szervezet ezen területén.

szerző

 • Németh Éva
  Műszaki menedzser mesterszak MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Topár József
  c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést