Regisztráció és bejelentkezés

Megszemélyesített ajánlórobotok

A dolgozat központi témáját a közösségi hálózatokon való, online-terméknépszerűsítés képezi. A témát három mélységi szinten kutatom.

A legfelső szinthez tartozik annak a hipotézisnek a körüljárása, hogy különböző termékcsoportok népszerűsítése sokkal hatékonyabb lehet a közösségi oldalakon keresztül, mint a tévén, vagy az előbukkanó reklámok által. Ezt a jelenséget korcsoportokra és közösségi felületekre bontva is vizsgálom. (Kérdőívek kiértékelése)

Eggyel mélyebb szintet képvisel a közösségi hálózatok növekedésének, fejlődésének a megértése. Ezen belül két különböző irányt vizsgálok meg. Az elsőben pszichológiai szempontból tárgyalom az egyén hálózaton való viselkedését, a tömeg hatását az egyénre. A második irányzat a modellezéssel kapcsolatos. A közösségi kapcsolatok hálói gráfokkal írhatók le, amelyek csúcsszáma és élszáma az időben növekszik. Az új csúcsok kapcsolódása nem determinisztikus, a bizonytalanságot is szükséges beleépíteni a modellbe. A skála-független gráfok olyan modellek, amelyek ezt a fejlődést jól képesek leírni. Ezeket a modelleket ismertetem, majd néhány saját kritériummal kiegészítve módszert ajánlok a hatékony közösségi szereplők kiválasztására. (Matematikai modellezés)

A legmélyebb szint, az ajánló felületek, online személyek mögötti „robot” munkájának a bemutatása. A háttérben dolgozó rendszer adatbányászati és adatfeldolgozási eljárásokat használ a minél hatékonyabb felhasználó- termék összekapcsoláshoz. Bemutatom több ajánlórendszer működésének az alapelvét és több szakcikk alapján értékelem a különböző területeken való hatékonyságukat. (Szintézis)

A dolgozatom utolsó részében egészen friss kutatási eredményekből kiindulva néhány új irányzatot, új modellezési lehetőséget vázolok fel.

A dolgozatom végkövetkeztetése az, hogy egy jól működő ajánlórendszerhez szükséges a három szint összehangolt használata és fejlesztése. A jövő termelői és fogyasztói ezen a rendszeren keresztül fognak egymásra találni, feltéve, hogy az internet hálózat működni fog.

szerző

  • Peredy Zita Beáta
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Edith Alice
    Docens, Differenciálegyenletek Tanszék

helyezés

II. helyezett