Regisztráció és bejelentkezés

Játékosítás alkalmazása a munkavállalói elismerés és elkötelezettség növelésére

A játékosítás (vagy gamification) játékos elemek alkalmazását jelenti nem játékos környezetben. A jelenség körül az elmúlt években hatalmas felhajtás alakult ki, melynek következtében gyakorivá váltak az olyan felületes megoldások, amelyek kimerültek a pontok, jelvények és ranglisták használatában. Többek között emiatt sokan kezdenek kiábrándulni az egész játékosításból. Dolgozatomban megvizsgálom, hogyan alakult ki a „hype” a módszer körül és hogyan lehet kilépni a csalódottság fázisából.

Úgy tűnik, hogy a szervezetek számára gondot jelent az alkalmazottak elkötelezettsége, egy kutatás szerint kevesebb, mint a dolgozók harmada vallja magáról, hogy elkötelezett lenne munkája során. Ez nemcsak a munkáltatók számára probléma, a munkavállalók számára is előnyös lenne, ha munkájuk során olyannal tudnának foglalkozni, ami leköti őket, és ezért hajlandók lennének megtenni azt a bizonyos extra lépést is. Különösen fontos ez a probléma a megváltozott munkahelyi elvárásokkal rendelkező Y-generáció körében, akik egyre nagyobb arányban alkotják a munkavállalók körét.

Dolgozatom arra fókuszál, hogy ez a két jelenség hogyan kapcsolódik egymáshoz, azaz megoldhatja-e a játékosítás a vállalatok elkötelezettségi problémáját. Primer kutatást végzek kérdőív formájában mind a munkavállalók, mind a HR menedzserek körében, hogy kiderüljön, hogyan viszonyulnak a játékosításhoz a munkahelyen. Elemzek egy összetett keretrendszert a játékos rendszerek vizsgálatára, majd ennek segítségével értékelek egy meglévő alkalmazotti elismerés-platformot, és javaslatokat teszek a fejlesztésére.

Kutatásomból egyértelműen kiderült, hogy az elkötelezettségi probléma Magyarországon is jelen van, és ezzel a HR menedzserek is tisztában vannak. Emellett ugyan sem a munkavállalók, sem a HR menedzserek többsége nem tudja, hogy mit is takar a gamification pontosan, de nyitottak lennének munkahelyükön kipróbálni ilyen megoldásokat. A dolgozat legfőbb következtetése pedig, hogy a játékosítás megfelelő módon történő alkalmazása valóban hasznos lehet ezen igen fontos probléma kezelésében.

szerző

  • Stempler Balázs
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Danyi Pal
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést