Regisztráció és bejelentkezés

A felsőoktatás minőségének mérése

Dolgozatomban a felsőoktatás minőségének mérési lehetőségeit vizsgálom.

A dolgozatomban a felsőoktatás minőségével, a felsőoktatás minőségének mérési lehetőségeivel foglalkozom. A magyarországi oktatás területén tett intézkedéseket, szabályozásokat elemzem. A felsőoktatási intézményeket a felsőoktatási törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjai és irányelvei határozzák meg. Mindezek mellett nagy szerepet szánok a Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységének is. Külföldi kitekintés során az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hálózatot és a legfontosabbnak vélt globális trendeket vizsgálom.

A dolgozatomban egy felmérés során a BME 8 karának hallgatói által adott válaszok alapján, több szempont mellett elsősorban a karral való elégedettséget vizsgálom. A válaszok elemzése és vizsgálata közben pedig az általam készített interjúkkal egészítem ki a megfelelő részeket.

A dolgozatom célja egy olyan szempontrendszer felállítása, amely figyelembe veszi mind az akadémiai mind a hallgatói oldal visszajelzését, hogy mely tényezők alapján ítélendő meg a felsőoktatás minősége.

szerző

  • Merkei Dóra
    Vezetés és szervezés MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Erdei János
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett