Regisztráció és bejelentkezés

Működési modell-váltás a Budapest Pride életében

Dolgozatomban egy, a magyar civil életben kiemelkedő jelentőségű nonprofit szervezetet, a Budapest Pride-ot veszem górcső alá: ennek során egyrészt stratégiailag elemzem a szervezet egyre tudatosabbá válásának, öndefiníciójának és saját működési struktúrájának megalkotási folyamatait, másrészt nagymintás kérdőíves felmérés eredményei alapján a szervezet többi tagjával új stratégiát és működési modellt állítunk fel, melyek hatással lesznek a szervezet működésére. Reményeim szerint az új megközelítés többek között a működés stratégiához való jobb illeszkedését, a környezethez való rugalmasabb alkalmazkodását, transzparens működését, illetve az új önkéntesek hatékonyabb integrálását és a meglévő tagok kiégésének megakadályozását is szolgálja majd.

szerző

 • Radványi Viktória
  Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Finna Henrietta
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Szabó Tibor
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett