Regisztráció és bejelentkezés

Ready, Player One? - eSport vs. menedzseri készségek a játékosok és a HR-esek szemén keresztül

2016-ot írunk, gyakorlatilag egész világunk digitalizált, illetve dolgozatom is érinti ezt a kérdéskört, mivel egy, az eSportokkal kapcsolatos témára esett a választásom. Mi az eSport? Wagnertől (2006, p. 3) idézve „a sporttevékenységek azon része, amelyben az emberek a mentális és fizikai képességeiket úgy fejlesztik, hogy az informatikai és a kommunikációs technológiákat használják”. Emellett egy olyan jelenség, amely ma már hihetetlen népszerűségnek örvend az Y- és Z-generáció köreiben. TDK-dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy milyen hatása lehet az eSportoknak a potenciális fiatal munkavállalók különböző készségeire. Hogy vélik, vajon fejleszt-e az valamilyen készségeket? Wagner (2006) szerint az eSportok pozitív hatással lehetnek a játékosok azon készségeire, amelyek hasznosak lehetnek a menedzseri pozíciókban, mint amilyen például a (gyorsabb) döntéshozatali vagy a (jobb) diagnosztikai készség. Hipotéziseim tesztelése végett empirikus kutatást végeztem a fiatal potenciális munkavállalók és az emberierőforrás-menedzsment szakemberek körében. Arra kerestem – többek között – a választ, hogy az eSportról mi az általános megítélése a két különböző csoportnak; az önéletrajzukba beleírják-e a pályázók az eSportot, mint extra tevékenységet; a játékosok és a emberierőforrás-menedzsment szakemberek miként vélekednek az eSportok menedzseri készségeket fejlesztő hatásáról, ha egyáltalán úgy vélik, hogy van ilyen. Az empirikus kutatás során több, mint 500 fiatal potenciális álláskereső, illetve több, mint 30 emberierőforrás-menedzsment szakember véleményét gyűjtöttem össze egy-egy online kérdőív segítségével, amelyek összevetése megmutatta, hogy a két célcsoport véleménye többnyire különbözik, az érintett kérdésekben: például gyakorlatilag teljes ellentmondás látható abban, hogy mit gondol a két csoport a játékok kommunikációs készségeket fejlesztő hatásáról. Az eredményeim alapján a HR-es szakembereknek is érdemes lenne nyitottabban állni a az eSportok és hatásaik kérdésköréhez, bár kivételek már jelenleg is akadtak.

szerző

  • Illés Attila
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Pádár Katalin
    egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett