Regisztráció és bejelentkezés

Nagyobb kulturális távolság - nagyobb probléma? Kulturális különbségekből adódó problémák vizsgálata egy hazai nagyvállalatnál

Dolgozatom témája a kulturális különbségek vizsgálata. A globalizáció hatására, a határok elmosódásával és a területi mobilitás egyre intenzívebbé válásával mindinkább előtérbe kerül a kultúra fontossága. Két eltérő kultúrájú személy találkozásakor a helyesnek gondolt cselekvések is konfliktushoz vezethetnek, mert eltérő kultúrákhoz eltérő értékrendek tartoznak. A kulturális különbségek kisebb-nagyobb egységenként mutatkozhatnak meg, ezek alapján többféleképpen különíthetjük a kultúrákat, de legszembetűnőbbek a nemzetek kulturális különbségei. Az eltérések észlelése, vizsgálata, megértése és kezelése igen fontos, annak hiányában hatékony együttműködés nem jöhet létre. Ez a munka világában még inkább kiemelt szerepet kap, hiszen egy vállalat csak akkor működhet jól, ha nincsenek (ebből adódó) konfliktusok. A dolgozat első részében szakirodalmi forrásokra támaszkodva mutatom be a kultúra fogalmát, jelentőségét és tagolását, valamint a kultúraillesztés feltételeit és lehetséges végrehajtás módokat is szekunder források alapján kutatom.

A dolgozatban a kultúrák eltéréséből adódó konfliktusokat egy hazai nagyvállalatnál vizsgálom. Bemutatom a szervezetre jellemző kultúrát, amely megadja azt az alapot, amelyhez képest a cég más kultúrákat viszonyít. Ehhez a dolgozók közötti kérdőíves felmérést használok, mely a GLOBE kultúradimenzióira fókuszál. Célom az, hogy két, hazánktól eltérő kulturális távolságra lévő vállalatot szembeállítsak; megvizsgáljam, hogy a magyar cég az előbb említettekkel együttdolgozva milyen nehézségeket és problémákat észlel. A problémákra interjúk alapján derítek fényt. Ezeket a konfliktuspontokat összehasonlítom, és így megfigyelem, hogy az eltérő kulturális távolság mennyire különböző problémákat okoz. Valamint mindezekkel választ keresek dolgozatom fő kérdésére: hogy a nagyobb kulturális távolsághoz szükségszerűen hozzátartozik-e a nehezebb együttműködés. Az együttműködés sikeressége és hatékonyabbá tétele érdekében pedig lehetséges módszereket keresek a kultúraütközési problémák megoldására.

szerző

  • Antalóczi Ditta
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Finna Henrietta
    egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom