Regisztráció és bejelentkezés

Matematikai modell kidolgozása tervezési folyamatok kockázatelemzésére

A különböző folyamatok kockázatainak az elemzése és modellezése rendkívül sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz. Ez a megállapítás különösen igaz a tervezési és ezen belül is a gépészeti tervezési folyamatokra, hiszen ezen a területen rendkívül nagy befolyással bír a humán tényező a folyamatok kockázatát tekintve.

A dolgozat célja egy olyan módszer és a kapcsolódó matematikai modell kidolgozása volt, amely lehetőséget ad a tervezési folyamatoknak, mint speciális projekteknek az időbeli lefutását terhelő kockázatainak a modellezésére, monitorozására és az összegyűjtött adatok alapján a felmerülő kockázatok megbecsülésére. Habár a bemutatott matematikai modell számos egyszerűsítést tartalmaz, de a felhasznált korszerű módszereknek a segítségével lehetőséget ad a kezelt kockázati tényezők számának a kibővítésére és ezen keresztül a kockázatbecslés módszerének a további finomítására. A matematikai modell az ismert projekt menedzsment eszközökön és módszereken (úgymint PERT háló, Gantt diagram, stb.) felül a fuzzy logika segítségével kezeli le a folyamatban szereplő bizonytalansági tényezőket kiemelt helyen kezelve az emberi szubjektivitást.

A dolgozat a matematikai modell részletes ismertetésén felül egy egyszerű esettanulmányt is bemutat. Ebben a tanulmányban egy járműtervezéshez kapcsolódó részfeladatok megoldásán keresztül kerül szemléltetésre a humán tényezők monitorozása és kezelése a modell keretein belül. Habár ez az esettanulmány számtalan egyszerűsítést tartalmaz, de jól szemlélteti a matematikai modell és a kidolgozott módszer működését és lehetőséget ad jövőbeli fejlesztési kérdések feltevésére és azok részleges megválaszolására is.

szerzők

 • Varga Eszter
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak
 • Majoros Melinda
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak

konzulens

 • Dr. Piros Attila
  egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék

helyezés

I. helyezett