Regisztráció és bejelentkezés

Oktatói munka hallgatói véleményezése két állami felsőoktatási intézményben

Szakmámból és abból kifolyólag, hogy vásárlója vagyok a felsőoktatás nyújtotta szolgáltatásoknak, fontosnak tartom, hogy minőségi „terméket” kapjak. A felsőoktatás nyújtotta szolgáltatások elsődleges fogyasztójának és minőségellenőrének a hallgatókat gondolom, ennél fogva a termék javítására nagyszerű módszer lehet, az ő megkérdezésük a képzésről, különös tekintettel az oktatói munkára. Célom olyan új elemek beépítése a kérdőívbe és a módszertanba, melyekkel közelebb lehet jutni a minőségi felsőoktatáshoz.

Munkám során alapvetően három területre összpontosítottam. A hallgatói motivációra – hogy miért töltik ki most a hallgatók a kérdőíveket, valamint, hogy hogyan lehetne ösztönözni őket. A második vizsgált témakör az oktatói motiváció a publikálásra, azaz az eredmények nyilvánossá tételére fókuszált. Végezetül pedig az oktatói munka hallgatói véleményezésének kérdéseire, a kérdőívek tartalmára igyekeztem összpontosítani. A mélyebb vizsgálat érdekében, első sorban nem csak kvantitatív módszerekre támaszkodhattam, hanem a személyes tapasztalatokra. Interjúkat készítettem, fókusz csoportos beszélgetéseket szerveztem oktatókkal és hallgatókkal, mindkét intézményben.

Az egyetemek közötti különbségek, a képzések sokfélesége, a hallgatók sokszínűsége indokolja az egymástól nagyon eltérő kérdőíveket, módszertant, azonban kiderült, hogy a hallgatók ugyanazt várják el: jobb, minőségibb szolgáltatást kapni, melynek első lépcsőfokaként a véleményük figyelembevételét jelölik meg. Minden beszélgetéskor kiderült, hogy a felek nem elégedettek a jelenleg használt módszertannal. Ezért összefoglaltam azokat az eljárásra, publikálásra, motivációra irányuló javaslatokat, melyeket fontolóra kellene vennie az intézményeknek.

szerző

 • Taskó Zita
  vezetés és szervezés
  mesterszak

konzulensek

 • Bedzsula Bálint
  egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Salát Magdolna
  PhD hallgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett