Regisztráció és bejelentkezés

Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntések

A tökéletes piacok mikroökonómiai koncepciója gyakran nem megfelelő modell a valós gazdasági élet folyamatainak leírására, mivel még csak jó közelítésként is igen ritkán teljesülnek a tökéletes verseny feltételei. Dolgozatomban a tökéletes informáltság hiányát vizsgálom meg, a figyelmet azokra a piacokra fordítva, ahol a termék minőségét illetően aszimmetrikusak az információk a gyártó/forgalmazó-vevő kapcsolatában.

A vizsgálatom elméleti keretét egy, az információ közgazdaságtanából származó modellel – Akerlof tragacspiacával – alapozom meg és kitérek az ilyen típusú piaci kudarcok jólétre gyakorolt hatására, majd arra, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet feloldani különböző szignálok használatával.

A dolgozat második felében egy valós, köznapi életből vett példán – a gombelemek piacán – bemutatom az elméleti modell alkalmazását, a gombelemek élettartalmára vonatkozó saját mérésekkel és kutatásokkal alátámasztva azt. Dolgozatomban megvizsgálom a fogyasztói döntések hátterét ebben az esetben. Részletes elemzést végzek a - TQM vezetési filozófia elveinek megfelelően - a különböző minőségi dimenziók relatív fontosságáról a tényleges vevői igények figyelembe vételével.

Kutatásom eredménye alapján a vizsgált gombelem piacon erős információs aszimmetriát figyelhetünk meg, a piac jellege lehetőséget ad a szignálokkal való visszaélésre, és a fogyasztók döntéseiket hibás megfigyelésekre alapozzák. Ezt figyelembe véve, kitekintés gyanánt szabályozási javaslatokat dolgozok ki arra vonatkozóan, hogyan lehetne csökkenteni az aszimmetrikus informáltság mértékét és ezáltal a jóléti veszteséget a vizsgálthoz hasonló piacok esetében.

szerző

 • Pólya Zsuzsanna Málna
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak

konzulensek

 • Dr. Topár József
  c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Kőhegyi Gergely
  tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett