Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű mobiltechnológiák alkalmazása a városmarketingben

Dolgozatom célja elemezni az okostelefonok piacán az IT nyújtotta lehetőségeket, az elérhető informatikai funkciókat, és rámutatni ezek szerepére, valamint fejlesztési lehetőségeire a városmarketingben.

A vizsgált téma, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt, az információ- és a marketingmenedzsment határterületét érinti. A bemutatott fejlesztési és alkalmazási lehetőségek arra irányítják rá a figyelmet, hogy a korszerű IT megoldások miként segíthetik elő a települések és a turizmus életét szervező intézmények munkáját, hogyan növelhetik a turizmus, illetve városmarketing hatékonyságát.

Marketing oldalról bemutatom a város- és a desztináció-marketinget, mint a szolgáltatásmarketing egy sajátos területét, annak fő jellemzőit, céljait, eszközeit. Kitérek a desztináció-marketing fő érintettjeire, kapcsolati jellemzőire, s a desztináció-marketing folyamatára.

A fentiek tükrében vizsgálom meg, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el a legnépszerűbb Web-es alkalmazásokkal, ezek felhasználásával milyen előnyök realizálhatók a városmarketinges applikációkban. Bemutatok már létező, a vizsgált applikációkban is sikeresen alkalmazott mobiltelefonos IT technikákat (Például a QR-kód, helyfüggő szolgáltatások, keresési lehetőség).

Dolgozatomban külön hangsúlyt kap, hogy az alkalmazások révén hogyan növelhető a felhasználói élmény, a városhoz és egyúttal az applikációhoz való kötődés.

Munkámban egyrészt a szakirodalmakra, szekunder forrásokra támaszkodom, másrészt primer kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményeimre, mélyinterjúk és online kérdőíves megkérdezés alapján.

A már megvalósult alkalmazások vizsgálata és kutatási eredményeim alapján javaslatot fogalmazok meg egy városmarketinges applikáció fejlesztési stratégiájára vonatkozóan.

szerző

 • Iványi Tamás
  műszaki menedzser
  mesterszak

konzulensek

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Danyi Pal
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett