Regisztráció és bejelentkezés

Az Internet of Things iparági határokra gyakorolt hatása

A mobiltelefónia folyamatosan növi ki kereteit és szolgáltatásai már nemcsak az emberek közötti kommunikációt szolgálják, de gép és gép között is fenntartja a kapcsolatot. Mivel a mobilhálózatokon való internetezés, a nagy felbontású kép készítése és számos applikáció használata már alapvető szolgáltatás egy mobiltelefon-készüléknél, így hatása más területre is kiterjed, és előnyeit több iparágban is felhasználják. Dolgozatomban bemutatom a telekommunikációs iparág határaitól kiindulva a dolgok internete, az okos, kapcsolt termékek és a gépek közötti kommunikáció előnyeit és növekvő szerepét a mindennapi és az üzleti életben egyaránt.Korábban kisebb mértékben voltak jelent például a telekommunikáció vonatkozásában is, de egyre jelentősebb szerepük hatására az egész iparági struktúra változáson megy keresztül a gyártóipartól egészen az egészségügyig.

Amellett, hogy a felhasznált adatok a vállalatok számára a fogyasztók szükségleteinek megismerését, a termékek és szolgáltatások javítását és fejlesztését segíti elő, egy újabb üzletág alakul ki akkor, ha ezeknek az adatoknak a forgalmazására a vállalatok között sor kerül. A mérhetetlen mennyiségű adatból az érintett cégeknek ki kell szűrniük azokat, melyek számukra a legnagyobb értékteremtő képességgel bírnak, s mivel ezen adatok szűrése, tárolása és elemzése jelentős költségekkel jár, profitálhatnak továbbadásukból és ezzel az adatokhoz hozzájutó szervezet is előnyre tehet szert anélkül, hogy saját szenzorokat és szaktudást igényelne, hogy hozzájusson a számára releváns információkhoz. A vállalat költségei jelentősen csökkenhetnek, mivel a közvetlenül hozzájuk érkező adatok segítségével kiiktathatják az értékesítési lánc további szereplőit, továbbá meg kell vizsgálniuk, hogy érdemes-e üzleti modellükön módosítani, hogy milyen okos termékekből származó tulajdonságokra koncentráljanak a hatékonyság szempontjából, illetve többek között azt, hogy milyen arányba tegyék elérhetővé az általuk megszerzett adatokat a kívülállók számára.

Egy magyar vállalat vonatkozásában bemutatom ezt a tevékenységet azokban az iparágakban, ahol SIM-kártyáival segíti ügyfeleit az adatforgalom kezelésében. A számos terület közül példaként említhetjük a gyáripart, ahol a gépekbe szerelt szenzorok nemcsak a járművek követését és a termékek állapotának folya-matos megfigyelését teszi lehetővé, de a munkavállaló biztonságát is ellenőrzi és a helymegha-tározás segítségével baleset esetén is megkönnyíti a bajbajutott pontos tartózkodási helyének leírását. Ezeknek a technológiáknak a szerepe szinte minden iparágban megtalálható, és jelentősé-gük egyre csak nő. A változó iparági struktúrában mind a vállalatoknak, mind a termékek felhasználóinak meg kell találni a számukra leginkább értékteremtő tulajdonságokat, hogy az általuk kívánt hatékonyságot és eredményességet maximalizálni tudják.

A magyar telekommunikációs vállalat esetében megvizsgálom, milyen területeket ért el az iparágon kívül a mobiltelefónia hatása, mint például az ipari felügyelet, az online adattovábbítás vagy épp a mobilfizetés és bevezetem az iparág jövőbeni lehetőségeit, ahol a továbbiakban ez a szolgáltató is növelheti részesedését. Emellett egy kérdőív segítségével elemzem, milyen hatással bír az IoT eszközeinek bevezetése a vállalat működésébe, a munkatársakra, illetve hogyan jelenik meg a változások elfogadtatása a munkatársakkal és az ügyfelekkel egyaránt.

szerző

  • Akantisz Pálma
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pataki Béla
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést