Regisztráció és bejelentkezés

A vegán és környezetbarát mosószerek fogyasztói megítélésének vizsgálata az Y generációsok preferenciáinak tükrében a Sansin termékcsaládon keresztül

A tanulmány célja, hogy feltárja és megvizsgálja a környezetbarát mosószerek megítélését, percepcióját az Y generációsok körében. Felméri a preferenciáikat, attitűdjeiket a termékekkel és használatukkal kapcsolatban. A környezetbarát mosószerekkel kapcsolatos kétely-bizalom kérdéskör is górcső alá kerül a bizalmat-bizalmatlanságot keltő termékattribútumok vonatkozásában. Ennek érdekében készült egy online, kérdőíves adatfelvétel (N=200), amely azt hivatott felmérni, hogy az alanyok milyen ismeretekkel, szokásokkal, preferenciákkal rendelkeznek a környezetbarát mosószerekkel kapcsolatban. A kérdőívben továbbá megvizsgálásra került, hogy milyen attribútumok fontosak a kitöltők számára, illetve faktoranalízissel készült egy szegmentáció, amely négy faktort eredményezett. Az analízis segítségével árnyaltabban van lehetőség látni az egyes szegmensek preferenciáit, illetve azt, hogy hogyan viszonyulnak a vizsgált termékhez. Emellett készült egy kísérlettel egybekötött fókuszcsoportos interjú is (N=8), amely adatainak kiértékelése után fontosság-elégedettség diagramon került bemutatásra a résztvevők véleménye.

szerző

  • Varsányi Sára Andrea
    Vezetés és szervezés MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Vincz Bettina
    PhD hallgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék