Regisztráció és bejelentkezés

Megosztott sorok - Az Y-generáció könyvolvasási szokásai a közösségi média tükrében

A közösségi média, kisebb vagy nagyobb mértékben, de ma már az élet minden területére beszivárog. Ennek következtében a fogyasztási szokások vizsgálatakor egyetlen szegmensben sem elhanyagolhatóak az internet és az onnan érkező interakciók hatásai. A világháló egyre nagyobb térhódításával párhuzamosan, ha nem is azonos mértékben, de csökken a megosztott tartalmak minősége, mely elsősorban a fiatalabb generációkat érinti. A virtuális valóság terjedésével egy időben kialakult az az általános sztereotípia, miszerint „a fiatalok nem olvasnak, egész nap csak az interneten lógnak”.

Dolgozatom célja e vélekedés igazságtartalmának vizsgálata, valamint az Y-generáció könyvolvasási magatartásának elemzése a közösségi média jótékony és kártékony hatásainak tükrében.

Szekunder kutatás alapján bemutatom az Y-generáció kultúrafogyasztási szokásait, különös figyelmet szentelve a könyveknek és az olvasás szerepének. A közösségi média e korcsoport életére gyakorolt hatását elemezve kitérek a könyvmolyok által alkotott virtuális szcénákra, élményterekre és a köréjük kiépült, őket segítő tematikus oldalakra. A két terület – olvasásszeretet és internethasználat – ötvözetéből kialakult csoport, vagyis a véleményvezetők, elsősorban bloggerek jelenlétét vizsgálva bemutatom a könyvfogyasztás különböző szakaszaiban betöltött szerepüket, valamint a kiadókkal kialakított szimbiózisukat.

Állításaimat és következtetéseimet a szekunder információk mellett kvalitatív és kvantitatív primer kutatásra alapozom. A kvalitatív kutatás során mélyinterjúkat készítettem könyvbloggerekkel. Emellett a netnográfia módszerével elemeztem a könyvélmények megosztásához kapcsolódó oldalakat, beleértve tematikus Facebook-oldalakat, a Moly.hu-t, valamint a Rukkola.hu-t. A kvantitatív kutatás online megkérdezéssel történt, az Y-generáció könyvolvasási és ezzel kapcsolatos közösségi aktivitási szokásainak feltárása érdekében.

szerző

  • Markó Tamara
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést