Regisztráció és bejelentkezés

Futásban az élmény

A fogyasztói élmény létrehozása a modern marketinggyakorlat egyik legfontosabb irányelve. A mai fogyasztók emocionális kötődése az őket személyesen megérintő élmények mentén jön létre, legyen szó termékekről, szolgáltatásokról, vagy magáról a vásárlásról. Az élményközpontúság a nonprofit szolgáltatásoknál is egyre nagyobb hangsúlyt kap.

Dolgozatomban a fogyasztói élmény, az élménymarketing szerepét a sportfogyasztás területén vizsgálom. Dolgozatom célja a futóversenyekhez kapcsolódó fogyasztói élmény elemzése, a rendezvényszervezők által alkalmazott élménynövelő marketingeszközök tükrében.

Minden túlzás nélkül állítható, hogy a futóversenyek kapcsán egy sikertörténetről beszélhetünk. A futás körül az utóbbi években fantasztikus fellendülés megfigyelhető. Futóklubok alakultak, versenyek, tömegsportrendezvények jöttek létre. A futók országszerete ellepték az utcákat, parkokat, a futós ruhák, kiegészítők pedig hétköznapi divattá váltak. A futók kialakították saját szubkultúrájukat, s ebből a közösségből évről évre egyre több versenyképes futó érett be.

Az úttörőszerepet a Budapest Sportiroda tölti be (BSI), akik napjainkban is a legnagyobb hazai tömegsportrendezvényeinket szervezik. Az elmúlt ötévben minden versenyükön megduplázódott az indulók száma, az elmúlt évben nevezőik létszáma elérte a 113000 főt.

Dolgozatomban azt elemzem, hogy a szabadidő eltöltését, a tömegsport rendezvényeket és magát a futást, mozgást korszerű marketingeszközök felhasználásával hogyan lehet élménnyé varázsolni. Az elemzés háttereként vizsgálom a hazai társadalom szabadidőeltöltési szokásait, annak változásait és befolyásoló tényezőit.

Javaslataimat, észrevételeimet a szekunder kutatás mellett primer kutatásra is alapoztam: szakmai mélyinterjúkat készítettem a futóversenyek szervezőivel, így betekintést nyertem a versenyek háttérmunkálataiba, marketing világába. Kvantitatív kutatás keretében online kérdőíves megkérdezéssel tárom fel a versenyzők futóversenyekkel kapcsolatos motivációit, élményeit, tapasztalatait. Dolgozatom végén javaslatokat fogalmazok meg azzal kapcsolatban, hogy milyen további marketing eszközökkel növelhető az elégedettség és szerezhető minél több és emlékezetes élmény.

szerző

 • Pozsonyi Tamás
  Műszaki menedzser alapszak BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Iványi Tamás
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett