Regisztráció és bejelentkezés

A magyar katolikus egyházi marketing kvalitatív és kvantitatív elemzése

A dolgozat két részre tagolódik, és a magyarországi katolikus egyház marketingkommunikációs tevékenységére, azon belül pedig a szerzetesrendekre fókuszál. Az első részben négy meghatározó szerzetesrend képviselőjével készítettem egy kvalitatív kutatás keretében mélyinterjút, különös tekintettel a szerzetesrendek külső és belső marketingkommunikációs tevékenységére. A kvalitatív kutatást Forrai Tamás atyával, a jezsuita provinciálissal, Didák testvérrel a ferences rendből, Urr Ipoly atyával a ciszterci rendből, és Bokros Márk testvérrel a bencés rendből készítettem el, ők ismertették saját rendjeik marketingkommunikációs sajátosságait és menedzsment-tevékenységeit is.

A dolgozat második felében a primer kutatás egy kérdőíves kutatással folytatódik, amelyben az egyházi marketingről, a szükségességéről, a jelenlegi helyzetről, illetve jövőbeli lehetőségekről lehet tanulságokat levonni. A dolgozat eredményeit a záródolgozatban tervezem felhasználni, illetve a tématerülethez kapcsolódó javaslatokat is ott fogok meghatározni.

szerző

  • Schneider Viktória
    Marketing MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Magyar Mária
    tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést