Regisztráció és bejelentkezés

Vállalati társadalmi felelősségvállalás a HR-ben - A ManpowerGroup Hungary környezeti elemzése

Dolgozatomban egy globális munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó cég magyarországi leányvállalatának, a ManpowerGroup Hungary-nek (Manpower Munkaerő-Szervezési Kft.) a környezeti elemzésével foglalkozom. A dolgozat első részében egy szekunder kutatás részeként mikro- és makro környezeti elemzést végzek a vállalat magyar munkaerő-piacon betöltött szerepéről, majd a továbbiakban bemutatom alapvető marketing stratégiáját és marketing mixét, mely elemzésekhez a korábban tanult módszereket, a STEEP, a Porter és a SWOT analíziseket használom.

A dolgozat második felében bővebben kifejtem a vállalat marketing eszköztárát, különös tekintettel a vállalat társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységére, visszatérve korábbi dolgozatom témájához, melyben általánosan elemeztem az említett tevékenységet és vizsgáltam magyar és nemzetközi viszonylatban (Kecske is, káposzta is - A vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenység, mint marketingkommunikációs eszköz bemutatása és megítélése Magyarországon és nemzetközi viszonylatban). Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjak, primer kutatást végzek a vállalat stakeholder-einek körében. Ezen kutatáshoz rendelkezésemre állnak a vállalat szükséges erőforrásai és támogatása, itt töltöttem korábban szakmai gyakorlatomat, illetve azóta is a vállalat alkalmazásában állok marketing asszisztensként.

A környezeti elemzések illetve a kutatás elvégzése és értékelése után javaslatokat kívánok tenni a vállalat számára arra vonatkozóan, hogy CSR tevékenysége milyen mértékben felel meg a stakeholder-ek elvárásainak és javaslatokat kívánok tenni, amennyiben szükség van változtatásra.

szerző

  • Szemerey Janka
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Magyar Mária
    tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést