Regisztráció és bejelentkezés

Látássérültek vásárlói magatartásának vizsgálata – Nehézségek és megoldási javaslatok

A fogyatékkal élők vásárlási nehézségeinek és döntési kockázatainak csökkentése a társadalmi (felelősségű) marketing egyik fontos problémaköre, azonban az említett terület korántsem kap akkora figyelmet, mint kellene.

Dolgozatom elsődleges célja annak feltárása, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a látássérültek vásárlási döntési folyamatuk során, figyelembe véve annak különböző szakaszait. Bemutatom továbbá a nehézségek kiküszöbölésére alkalmazott nemzetközi megoldásokat, és értékelem ezeket a problémákra adott válaszok és az adaptációs lehetőségek szempontjából. Mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések formájában lefolytatott kvalitatív kutatásom eredményei alapján feltárom a problémával járó döntési helyzeteket: a szükséges információk beszerzésének, az üzleten belüli és az online csatornákon való tájékozódásának, a termékek beazonosításának vagy a fizetési mód megválasztásának nehézségeit. A 2014 szeptemberében indult „VAKBARÁT ÜZLET” projekt felelősével készített interjú alapján pedig bemutatom a látássérültek vásárlói döntéseinek segítése érdekében már megtett hazai lépéseket, és körbejárom a jövőben kivitelezhető megoldásokat.

szerző

  • Králik Eszter
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett