Regisztráció és bejelentkezés

Kijutós szoba, mint szolgáltatás

A dolgozatomban a szabaduló szobákat mint az elmúlt években megjelent szolgáltatási formát vizsgálom. Ez a szolgáltatás 2011 óta van jelen a magyarországi piacon, és a dolgozatom főként arra keresi a választ, hogy milyen motivációs tényezők állnak a szolgáltatás gyors elterjedése, és rövid idő alatt szerzett nagy népszerűsége mögött. A dolgozat két részből áll össze. Az első rész egy inkább elméleti kutatás, ahol a játékot vizsgálom, mint speciális kulturális szolgáltatás, valamint a vásárlás mögött álló motivációkat. Két főbb elméletet emeltem ki ez alapján: a rejtett igényre való választ Maslow piramis elméletén keresztül vezettem le, mint a sikerre való törekvés és tanulási vágy, míg a valós igényt Csíkszentmihályi Flow-elmméletén keresztül: ezt, mint a termékre való igényt, úgy fogalmaznám meg, hogy egy intenzív, magával ragadó szórakozás megélése (az izgalom, a kaland keresése). Mindekkel együtt a minőség kérdése is felmerül, hiszen mint minden termék és szolgáltatás, a kijutós szobák is különböző, minőségi szempontból értékelhető elemekből állnak össze. A tárgyi környezet mellett fontos a személyzet és a folyamat minősége, azonban a minőség egyik alapköve, a standard minőség nem valósulhat meg: főként a szolgáltatások egyik jellemzője miatt: az úgynevezett hozott anyag, vagyis a játszó csapatok mindig és sok szempontból eltérőek. A szolgáltatás hátterében mozgó motivációk mellett fontosnak találtam a szabaduló szobák elemzéséhez megvizsgálni az előtérben lévő, általános megítélésüket: ehhez használtam a tartalomelemzés módszerét, amin keresztül főleg az online és közösségi oldalakon való megjelenések alapján vizsgáltam a szolgáltatást. A dolgozat második fele a kvantitatív valamint a kvalitatív kutatások, amiken keresztül gyakorlatiasabban vizsgálom meg a dolgozatban felmerült kérdéseket. Egy kvantitatív, kérdőíves kutatást végeztem el, valamint egy kvalitatív fókuszcsoportos interjút, amiken keresztül a felmerült elméleteket vizsgálom: hogy ezek a fogyasztók szemszögéből, vagy az elmondásuk alapján (mint a fókuszcsoportos interjúban) mennyire tudatosulnak, és mennyire hatnak a döntéshozásukban.

szerző

  • Váradi Dorottya
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szalkai Zsuzsanna
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett