Regisztráció és bejelentkezés

Két labdarúgó klub marketinggyakorlatának összehasonlító elemzése

A marketing szemlélet érvényesítése a sportban is kulcsfontosságú. A sport területén alkalmazható marketing megoldások a piac, a kínálati elemek, valamint a piaci szereplők specifikus jellemzői miatt sajátos megközelítést igényelnek. Dolgozatomban ennek tükrében hasonlítom össze és elemzem két magyar labdarúgó klub, a Ferencvárosi Torna Club és az Újpest Football Club marketinggyakorlatát. A marketingeszközök vizsgálatához a szolgáltatásmarketing 7P modelljét veszem alapul és értelmezem sportkörnyezetben. Célom feltárni a fogyasztókkal való kapcsolatok menedzselésének különbségeit, a szurkolók megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott marketing eszközök eltéréseit, figyelembe véve a szegmentációs lehetőségeket és a célcsoportok jellemzőit. A két klub gyakorlatát összevetve megállapítom a sikertényezőket és rámutatok a kritikus pontokra. Végül javaslatokat fogalmazok meg a vizsgált klubok marketingtevékenységére vonatkozóan. A dolgozat szekunder források mellett kvalitatív, mélyinterjús primer kutatásra támaszkodik.

szerző

  • Pál Dávid
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést