Regisztráció és bejelentkezés

Oszd meg és hashtagelj! - A közönségrészvétel vizsgálata a fesztiválturizmusban

A turisztikai élményszerzéshez napjainkban már nem elegendő, ha a látogatók megcsodálják egy-egy város, táj látványosságait. Az események, ezen belül a napjainkban egyre népszerűbb fesztiválok adják meg azt a többletértéket, ami utazásra sarkallja, odacsalogatja a fiatalabb generációkat, s egyúttal új kapukat nyitnak az idős korosztály számára is.

Az Y és Z generáció tagjai a mobiltechnológiák és a közösségi oldalak szinte folyamatos használata során rendkívül sok tartalmat hoznak létre, és nincs ez másképp az utazásaikhoz, fesztiválélményeikhez kapcsolódóan sem. Dolgozatom célja rávilágítani arra, hogy a fogyasztói tartalmak létrehozása és megosztása fesztiválokhoz kapcsolódóan is egy rendkívül hatékony marketing eszköz, amelyet érdemes ösztönözni, hiszen pozitív hatásait a város, a különböző rendezvényhelyszínek, az érintett szervezetek, piaci szereplők egyaránt élvezhetik.

Dolgozatomban elemzem a közönségrészvétel fesztiválturizmusban játszott megnyilvánulási formáit, a közösségi média használat, a felhasználói tartalmak és az e-szájreklám kapcsolódásait. A termék életgörbe elméletet a fesztiválokra adaptálva rámutatok a közösségi aktivitások eltérő szerepére az egyes szakaszokban, amelyet érdemes figyelembe venni az ezekben rejlő marketing lehetőségek kihasználása során. A fesztiválok növekvő népszerűségében jelen van a fogyasztói magatartásra napjainkban jellemző élményterekhez való tartozási vágy is. A szcénastruktúra elméleti modelljét felhasználva bemutatom a fesztiválozók szegmentációs lehetőségeit az élménytérben elfoglalt pozícióik alapján, s ezt összefüggésbe hozom a fogyasztói tartalmak létrehozásában és megosztásában megmutatkozó motivációs eltérésekkel.

A dolgozat a közönségrészvételben rejlő lehetőségek kihasználásának eddigi gyakorlatát értékelve javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet a közösségi média applikációin keresztül a tömeges tartalomgenerálást irányítani illetve katalizálni, s ebben felhasználni a napjainkban egyre népszerűbb játékosítást is.

Következtetéseimet, javaslataimat a szekunder információk mellett primer kutatásra is alapoztam: a turisztikai szolgáltatói oldal szempontjainak megismeréséhez csoportos mélyinterjút végeztem, elemeztem a Facebookon, Twitteren és Instagramon megjelent tartalmakat, a fogyasztói viselkedési minták csoportosításához pedig online megkérdezést végeztem.

szerző

  • Iványi Tamás
    Műszaki menedzser mesterszak MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett