Regisztráció és bejelentkezés

Az FMCG termékek értékesítésében rejlő innovációs lehetőségek, az élelmiszer kereskedelem jövője.

A TDK munkám célja jobban megvizsgálni a Projektfeladat I. során elkezdett témát, az FMCG termékek disztribúcióját és az abban rejlő innovációs lehetőségeket.

Az elméleti bevezetőben ismertetem a dolgozatom szempontjából releváns tárgyi tudást, amely ismerete elengedhetetlen a kutatásom szempontjából.

Olyan különböző innovatív próbálkozások mentén építettem fel a dolgozatomat, mint a rohamosan terjedő „önkiszolgáló pénztárak”, vagy az élelmiszerek házhozszállításával foglalkozó kereskedelmi vállalatok.

Az iparágra jellemző környezeti elemeket egy STEEP, egy Porter 5 erő, illetve egy SWOT elemzés segítségével elemeztem.

Dolgozatom részét képezi egy kvantitatív kérdőíves felmérés, valamint egy két különböző kultúrából származó családot összehasonlító interjú, amikben arra kerestem a választ, hogy miképpen viszonyulnak az emberek egy olyan tradicionális ágazat innovatív fellépéséhez, mint az élelmiszer kereskedelem és hogy milyen jövőt képzelnek el ennek az ágazatnak.

szerző

  • Molnár Dávid
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést