Regisztráció és bejelentkezés

A marketing szerepe a megújuló energiafelhasználás terjedésében

Dolgozatom témájának kiválasztásánál a konvencionális energiahordozók kimerüléséből adódó valós társadalmi és gazdasági problémákra való megoldás keresése motivált.

Problémafelvetésem többek között abból a feltételezésből indult ki, hogy a jelentős technikai változások következtében felgyorsult életmódunk miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni a fenti veszélyek időszerűségéről és elsiklani a kényszerítő erejű hatásuk felett. Úgy vélem, hogy a marketing megfelelő eszközei megoldást nyújthatnak a megújuló energia felhasználásra való áttérés folyamatának felgyorsításában.

Kutatómunkám kezdeti szakaszában szakirodalom feldolgozás alapján megvizsgáltam az energiafelhasználáshoz szükséges energiahordozók készleteinek változását és arra a következtetésre jutottam, hogy a növekvő fogyasztás miatt kialakuló tartalékhiány már a közeljövőben nagyfokú társadalmi, gazdasági és környezeti problémákhoz vezethet. A problémák megelőzését a gazdaságosan kitermelhető alternatív energiaforrások fokozott felhasználásában látom. A megújuló energiaforrások térnyerésének helyzetét vizsgálva azt tapasztaltam, hogy az alternatív energiaforrásokra való áttérés folyamata rendkívül lassú, ezért katalizáló eszközökre van szükség. Úgy vélem, hogy az infokommunikációs technológiák fejlődését kihasználva a marketing és annak kommunikációs eszközei hatékony szerepet tölthetnek be a fenntartható fejlődésre való törekvésben.

Ebből kiindulva a megújuló energiapiacon makrokörnyezeti elemzést végeztem. A vizsgálathoz a marketingtervezési folyamatot segítő STEEP-analízist választottam, mely elemzés tényezőit (társadalmi, technológiai, gazdasági, természeti és politikai) részletesen taglaltam. Az elméleti elemzés után az alternatív energiaszektorban egyre inkább teret nyerő vállalatoknál végeztem kvalitatív vizsgálatot. Az empirikus kutatások során az intézmények céljait, az értékesítést segítő módszereit, illetve lehetőségeit tártam fel. Részletesen kitértem azokra az eladási és kommunikációs eszközökre, amelyekkel növelhető a megújuló energia használatának elfogadottsága és megkönnyíthető a hozzáférhetősége. Rámutattam arra, hogy a hipotéziseim helytállóak-e, valamint hogy a marketing, mint katalizáló tényező milyen módokon és mértékben segíti elő az alternatív energiaforrások felhasználását.

Bemutattam a kutatásom során kapott eredményeket és megállapítást tettem a jövőre vonatkozó tendenciákról.

szerző

  • Pajtók Pázmán
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést