Regisztráció és bejelentkezés

Az élményterápia szerepe a Bátor Tábor stratégiai és marketingkommunikációs tevékenységében

TDK dolgozatomban, azt szeretném megvizsgálni, hogy az élményterápia (azaz a krónikus betegségben szenvedő gyerekek gyógyulását elősegítő, sikerélményt nyújtó tevékenység) milyen szerepet tölt be a Bátor Tábor stratégiai, illetve marketingkommunikációs tevékenységében, amelynek segítségével a Bátor Tábor lényegében vezető szerep betöltésére képes a hazai szociális és egészségügyi nonprofit szervezetek piacán.

Célom a Bátor Tábor marketing stratégiáinak egy alternatív, nonprofit szemszögből történő bemutatása Maslow szükséglethierarchia- piramisának, és a nonprofit szervezetek számára kifejlesztett Mátrix-térkép segítségével. Ezen kívül a Bátor Tábor középvezetőivel készített páros mélyinterjúval az élményterápia Bátor Táborban betöltött szerepe és jelentősége kerül kifejtésre: mint a kedvezményezettek számára megjelenő speciális szolgáltatás, mint a támogatóknak felajánlott csereérték, mint a Tábor differenciálását szolgáló megkülönböztető előny, mint a Tábor marketingkommunikációjában az élmény-és bevonó marketing legfőbb eszköze, illetve mint a Társadalmi Célú Reklámokban megjelenő üzenet.

szerző

  • Varga Zsófia
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Magyar Mária
    tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett